Cool Web

Gospodarka konsumencka, przedsiębiorstwa, państwo

Inne strony warte obejrzenia: przeniesienia maszyn cynkowanie ogniowe śruba mocująca nierdzewna do pręta

Gospodarka konsumencka, przedsiębiorstwa, państwoSuma ich indywidualnych decyzji ekonomicznych,wymusza w całej gospodarce globalne dochody i wydatki,oraz globalny poziom produkcji dóbr i usług . ponadto,na wielkości te wpływa wymiana z zagranicą.przyjmujemy,że gospodarka ma charakter zamknięty( brak handlu zagranicznego)w gospodarce tej konsumenci dysponują kapitałem ludzkim i rzeczowym(zasobami,czynnikami produkcji). Konsumenci przekazują te czynniki producentom za określone dochody. Z otrzymanych zasobów producenci wytwarzają dobra i usługi,które z kolei nabywają konsumenci za otrzymane dochody. Obieg wewnętrzny przedstawia obieg zasobów rzeczowych pomiędzy producentami a konsumentami. Obieg zewnętrzny pokazuje strumień płatności pieniężnych. Producenci uzyskane dochody ze sprzedaży przekazują konsumentom w momencie zakupu czynników produkcji,z kolei konsumenci chcąc nabyć produkty realizują wydatki. Ze schematu wynikają więc następujące zależności. Dochody konsumentów za dostarczone czynniki produkcji,są równe ich wydatkom na zakup producentów. Wartość wytworzonych produktów jest równa wydatkom konsumenta na ich zakup i tym samym jest równa uzyskanym dochodom z czynników produkcji. Przedstawiony pierwszy model nie uwzględnia,że konsumenci nie przeznaczają wszystkich dochodów na zakup nowych dóbr i usług,lecz część przeznaczają na oszczędności. Producenci część otrzymanych czynników produkcji przeznaczają na inwestycje. Skutkiem więc jest pojawianie się oszczędności i inwestycji. Oszczędność należy rozumieć jako część dochodu nie przeznaczona na bieżący zakup. Inwestycje to zakupy dokonane przez producentów dodatkowych dóbr i usług o charakterze produkcyjnym. Obieg zewnętrzny to część dochodów konsumentów,która jest odkładana w formie oszczedności,a producenci także uzyskują dochody,które są wydatkami innych wytwórców na dobra i usługi inwestycyjne. Zależności między wpływem a dopływem są takie że oszczędności stanowią wpływ. Z ruchu okrężnego dochodów w gospodarce. Natomiast inwestycje utożsamiane są z dopływem dochodów. Ogół wydatków konsumentów na produkty konsumpcujne,trafia powtórnie do nich w postaci dochodów z czynników produkcyjnych. W tych dochodach zawieraja się także wydatki producentów na dobra i usługi inwestycyjne producentów.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Ekonomia ekologiczna

Ekonomia ekologiczna w pewnym sensie powstała z krytyki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych oraz z krytyki ekonomii klasycznej. Dlaczego? Dlatego, że w tych wcześniej wymienionych dziedzinach ek...

czytaj więcej

Praca dla emerytów

Obecnie w naszym kraju jest coraz ciężej z otrzymywaniem emerytur, jak i również same emerytury są bardzo niskie, co sprawia, że osoby takie starają się o pracę, która pozwoli im na zarobienie dodatko...

czytaj więcej

Doskonalenie pracowników

Szkolenie pracowników ma na celu wyposażenie ich w konkretne umiejętności, niezbędne do wykonywania określonej pracy. Jego korzyści są wielostronne: poprawa rezultatów pracy, redukcja czasu i kosztów ...

czytaj więcej

Zagadnienia ekonomii

Ekonomia jest to przede wszystkim nauka, która zajmuje się badaniem jak również analizowaniem dystrybucji i produkcji oraz konsumpcją dóbr. Jest to więc bardzo ogólna definicja tak złożonego terminu j...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy