Cool Web

Gospodarka kapitalistyczna

Inne strony warte obejrzenia: www.enigma.przeworsk.pl

Gospodarka kapitalistycznaTeoria Malthusa miała charakter przede wszystkim charakter demograficzny. Istotne przemiany nastąpiły jednak w tym okresie w tradycyjnej burżuazyjnej teorii ekonomicznej, wyjaśniającej mechanizm funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej. Proces tych przemian związany jest przede wszystkim z nazwiskiem francuskiego ekonomisty Jana Saya. Say reprezentuje interesy francuskich klas posiadających w okresie, kiedy we Francji ujawniły się sprzeczności kapitalizmu i rozwinęła krytyka kapitalizmu zarówno ze strony ekonomii drobnomieszczańskiej, jak i socjalizmu utopijnego. Stara się, więc przedstawić kapitalizm, jako system harmonijny, pozbawiony sprzeczności, zapewniający optymalne warunki rozwoju ekonomicznego. Teoria Saya, niepozbawiona pewnych elementów postępowości w swoich postulatach praktycznych, stworzyła jednocześnie pewien usystematyzowany wulgarny system wyjaśniania prawidłowości kapitalistycznej produkcji i podziału, zręby, którego widoczne są do dziś w burżuazyjnej ekonomii politycznej. Say uważa, że nauka ekonomii powinna mieć charakter obiektywny, niezabarwiony ujęciami normatywnymi, powiązanymi z interesami określonych grup społecznych. Źródłem wartości dobra jest jego użyteczność. Say, pojmując użyteczność obiektywnie ( użyteczność danego typu dobra dla społeczeństwa), nie mógł przejść bezpośrednio od niej do ceny. Stwierdza, więc tylko enigmatycznie, że użyteczność jest górną granicą wartości wymiennej, natomiast dolną jej granicę stanowią koszty produkcji. W warunkach intensywnej konkurencji wahania podaży i popytu przybliżają cenę do dolnej granicy wartości wymiennej, czyli kosztów produkcji natomiast w warunkach monopolu cena może odbiegać od kosztów produkcji i przybliżać się do górnej granicy- użyteczności dobra. Say nie próbuje rozwinąć tej interesującej obserwacji. W tym okresie zresztą, monopole są już zjawiskiem sporadycznym, likwidowanym przez upowszechnienie zasad wolnej konkurencji. Problemem podstawowym w całej teorii jest jednak pojmowanie przez Saya kosztów produkcji. Sprowadza on je, do kosztu wynagrodzeń czynników produkcji. W procesie produkcji biorą udział trzy czynniki produkcji- praca, kapitał i ziemia. Świadczą one usługi produkcyjne, za które otrzymują wynagrodzenie. Suma tych wynagrodzeń, jest kosztem wytworzenia danego produktu (przy analizie makroekonomicznej)) i staje się podstawą, wokół której grawitują ceny rynkowe.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:3m8fpFSgq, 2014-09-13 17:35
That insight solves the prolmeb. Thanks! http://aopcvwhuhm.com [url=http://bceedkvi.com]bceedkvi[/url] [link=http://mbomddqv.com]mbomddqv[/link]


lZT8Q62GAS, 2014-09-12 02:16
This could not poissbly have been more helpful! http://xofxmbtwi.com [url=http://iwiixn.com]iwiixn[/url] [link=http://avuyxp.com]avuyxp[/link]


Dw7iuqLo6NcU, 2014-09-11 12:13
That\'s not just the best <a href=\"http://ydznmoyxfz.com\">ansrew.</a> It\'s the bestest answer!


mrQ6cutMzFhD, 2014-09-10 05:53
This is both street smart and initeleglnt.


1   

Warto również przeczytać

World Trade Organisation

Po drugiej wojnie światowej, kiedy to gospodarki niemal wszystkich państw biorących udział w działaniach zbrojnych szukały sposobu na odbicie się od dna pojawił się trend na tworzenie różnego rodzaju ...

czytaj więcej

Rodzaje kapitałów

Kapitał społeczny jako jeden z elementów procesu produkcji oraz życia w społeczeństwie opiera się na wzajemnych relacjach społecznych oraz na zaufaniu jednostek. Dzięki temu rodzajowi kapitału poszcze...

czytaj więcej

Koszty sprzedaży

Koszty reklamy zaliczamy do kosztów sprzedaży. Koszty sprzedaży dzielimy na koszty krańcowe sprzedaży i koszty przeciętne sprzedaży. Są one w sumie ogromne. Zakłada się, że w wyniku wydatków na reklam...

czytaj więcej

Dochód Radia

Zródła dochodów dla radia są dokładnie takie same jak dla telewizji. Tutaj również największą rolę odgrywają sponsorzy umieszczający swoje reklamy w rozgłośniach a dj-e puszczają je miedzy piosenkami ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy