Cool Web

Gospodarcze ugrupowania integracyjne

Inne strony warte obejrzenia: drzwi szklane

Gospodarcze ugrupowania integracyjneIntegracja jest to proces scalania odrębnych od siebie gospodarek narodowych w jedną całość. Przyświecają mu cele o charakterze ekonomicznym i politycznym. Dąży do utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego przy równoważeniu bilansów płatniczych, czyli przy poziomie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Niewielu wie, że historia pierwszych ugrupowań integracyjnych sięga aż 500 lat przed Chrystusem. Po II Wojnie Światowej tworzono wiele organizacji międzynarodowych o charakterze gospodarczym. Wyróżniamy trzy rodzaje takich ugrupowań, a dzieli się je ze względu na obszar jaki ulega procesowi integracji. Pierwszy typ to strefa wolnego handlu. Polega ona na stopniowym, wieloletnim likwidowaniu między sobą barier dostępu do rynku poszczególnych państw. Mamy do czynienia z synkretycznymi i asymetrycznymi odmianami tej integracji. Strefy symetryczne tworzone są przez państwa o zbliżonym rozwoju gospodarki. Ich zbliżanie się trwa krócej i obejmuje jednakowy zakres. Strefy asymetryczne dotyczą kooperacji między krajami o różnym rozwoju gospodarczym. Im bardziej zaawansowana gospodarka w danym kraju tym szybciej zlikwiduje ono swoje bariery. Do organizacji, których celem jest integracja w sferze wolnego handlu należy między innymi CEFTA. Jest to porozumienie zawarte między krajami europy środkowo –wschodniej. Polska jest jednym z jej członków. EFTA natomiast, dotyczy strefy handlu na towary przemysłowe. Całkowicie wykluczone spod jurysdykcji tej organizacji są produkty rolne i towary rybołówstwa. Kolejnym typem jest unia celna. Uważana jest za wyższą formę organizacji, która oprócz tego, że posiada strefę wolnego handlu, dodatkowo wprowadza wspólną politykę handlową. Odnosi się ona do państw trzecich i również utrzymuje wspólną, zewnętrzną taryfę celną. Następny stopień integracji w ramach gospodarki, jest utworzenie wspólnego rynku towaru, usług, kapitału i osób. Jest to znowu wyższa forma od unii celnej. Najwyższym poziomem integracji, który tak naprawdę nie został jeszcze osiągnięty przez żadną organizację międzynarodową, jest unia gospodarcza i monetarna. Stanowi ona następny krok w zbliżaniu się gospodarek różnych państw. Oprócz wyżej wymienionych elementów, zawiera się w niej pewna harmonizacja polityki gospodarczej, która dotyczy różnych jej dziedzin. Głównym efektem tworzenia ugrupowań integracyjnych jest zbliżanie się gospodarek państw i tworzenie rynku globalnego.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Kryzys w nieruchomościach

Kryzys finansowy jaki niedawno wystąpił na rynkach finansowych całego świata miał również swoje odbicie w rynku nieruchomości w Polsce. Oczywiście ucierpiały również rynki nieruchomości na całym świec...

czytaj więcej

Euro 2012

Nie tak dawno temu Polsce i Ukrainie zostały przyznane mistrzostwa europy w piłce nożnej w dwutysięcznym dwunastym roku. Ten zaszczyt sprawił, że miasta, w których będą rozgrywane mecze, robią szereg ...

czytaj więcej

Interwencjonizm państwowy

Interwencja państwowa to aktywne uczestnictwo państwa w życiu gospodarczym,dzieki takim instytucjom jak sejm,senat,Rada Ministrów,prezydent,NIK,NBP oraz rada polityki pieniężnej. Najcześciej stosowane...

czytaj więcej

Struktura nadzoru bankowego

3 Nadzór bankowy stanowi bardzo istotną kwestię, jeśli mówimy o bankowości oraz o innych bardziej zaawansowanych instrumentach finansowych. Odpowiednio i racjonalnie prowadzony nadzór bankowy może zap...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy