Cool Web

Gospodarcze Traktaty założycielskie UE

Inne strony warte obejrzenia: http://ecopit24.pl/index.php/2019/04/25/kredyt-czy-pozyczka-co-wybrac/

Gospodarcze Traktaty założycielskie UEPierwszym traktatem, który wywołał lawinę kolejnych i stanowił początek dla integracji Europy na szczeblu gospodarczym był Traktat Paryski podpisany w Paryżu 18 kwietnia 1951 roku. Powołał on do życia Europejskie Wspólnoty Węgla i Stali. Założycielami było sześć krajów ze starego kontynentu: Francja, Niemcy, Włochy, kraje Beneluksu: Holandia, Belgia i Luksemburg. Podpisano go na 50 lat, a w 2002 roku, ich kompetencje przejęła Wspólnota Europejska. Kolejnymi umowami międzynarodowymi, których celem było pogłębienie integracji gospodarczej były tak zwane Traktaty Rzymskie. Należały do nich dwie umowy: Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Podpisane zostały 25 marca 1957 i powołały do życia Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Celami tych organizacji było pełne zapoczątkowanie integracji gospodarczej i dysponowanie energią jądrową tylko i wyłącznie w celach pokojowych. Można powiedzieć, że zastąpiono je w 1993 roku przez Traktat z Maastricht. Kolejnym krokiem był Traktat fuzyjny, Ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich. Podpisano go 8 kwietnia 1965 roku w Brukseli. Ustanowiono w nim Jedną Komisję Europejską i Jedną Radę Ministrów dla całej Wspólnoty Europejskiej. W 1999 roku zastąpił go Traktat Amsterdamski. Jednolity Akt Europejski natomiast jest umową międzynarodową, która utworzyła Radę Europejską, wzmocniła rolę Parlamentu Europejskiego a przede wszystkim utworzyła rynek wewnętrzny. W 1986 roku wprowadzono więc zasadę swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału i usług. Już 7 lutego 1992 roku postanowiono rozszerzyć poziom integracji gospodarczej poprzez ustanowienie Unii Gospodarczej i Walutowej. Powołał ja Traktat o Unii Europejskiej, który dodatkowo podzielił proces zbliżania się gospodarek narodowych na trzy filary: Wspólnoty Europejskie, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych. Tak więc powstała organizacja międzynarodowa jaką jest Unia Europejska. W tak zwanym międzyczasie, państwa, między którymi następował proces integracji, przyjmowały wiele innych umów i traktatów mających na celu pogłębienie ich współpracy. Wymienione mają jednak największy wpływ na gospodarkę światową do czasu ustanowienia Unii Europejskiej.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Zniesienie barier technologicznych

Zasadniczy postęp został osiągnięty dzięki eliminacji różnego typu przeszkód technicznych występujących wewnątrz poszczególnych krajów członkowskich. Dotyczyło to zarówno obrotu towarowego, jak i usłu...

czytaj więcej

Efekty przesunięcia handlu

Efekt przesunięcia handlu jest związany ze zmianą dotychczasowych kierunków handlu, spowodowaną liberalizacją przepływów towarowych wewnątrz ugrupowania integracyjnego a dyskryminacją w stosunku do kr...

czytaj więcej

Polityka internetowa

Polityka wielu firm telekomunikacyjnych pod względem dostępności Internetu w domach polskich obywateli jest bardzo często po prostu niezgodna z prawem. Najczęściej Polacy nie maja tylu możliwości ci n...

czytaj więcej

Równowaga rynkowa

Równowaga rynkowa jest jednym z podstawowych pojęć w ekonomii. Jest to stan idealny do którego dążą wszyscy ekonomiści. Jest to stan w którym ilość produktów wprowadzonych na rynek jest równa ilości p...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy