Cool Web

1 Geneza nadzoru bankowego

Inne strony warte obejrzenia: wózki warsztatowe

1	Geneza nadzoru bankowegoNadzór bankowy powstał właściwie wtedy, kiedy tylko pojawiły się pierwsze banki. Wtedy także pojawiło się zapotrzebowanie na właśnie takie kontrolowanie działalności wszelkiego rodzaju instytucji finansowych. Ogólnie rzecz biorąc, wtedy kiedy pojawił się handel, pojawiły się pierwsze banki, a wraz z nimi instytucja nadzoru bankowego. Przyczyn powstania jest kilka, gdyż nie tylko jedno działanie determinowało powstanie instytucji, które nadzorowały banki. To jednej z kluczowych przyczyn powstanie nadzoru zaliczyć można ogólne zjawisko kreacji pieniądza depozytowego, które było ściśle związane z procesem zamiany pieniądza metalowego w ten papierowy, który jest znany do dnia dzisiejszego. Następnie pieniądz papierowy zmieniał się i przekształcał w pieniądze elektroniczne czy też rozrachunkowe. Pieniądze elektroniczne są stosowane przede wszystkim do obrotu bezgotówkowego. Kolejną przyczyną powstanie nadzoru bankowego był fakt udzielania przez banki coraz szerszej oferty, która była skierowana do klientów. Wzrastająca stale liczba instrumentów przyczynia się do tego, że konieczna była ciągła kontrola w celu korygowania ewentualnych nieprawidłowości. Należy tu wspomnieć o tym nowoczesnych instrumentach finansowych, do których zaliczyć możemy miedzy innymi opcję. Kolejną przyczyną było zjawisko związane z wyjściem banków poza tradycyjne segmenty rynku i wkroczenie na tak zwane otwarte rynki, które oferowały także usługi pozabankowe. W tym przypadku trzeba wspomnieć o funduszach emerytalnych, które stanowią doskonały przykład do ukazania operacji niebankowych. Nadzór bankowy powstał w konkretnym celu, mianowicie ma on zapewnić ogólne bezpieczeństwo systemu bankowego danego kraju, a także jego poszczególnych jednostek bankowych. Polega to przede wszystkim na prowadzeniu takich działań, które skutecznie obniżają prawdopodobieństwo powstanie ryzyka i stanu określanego jako niebezpieczny dla banku oraz dla klientów. Poza tym nadzór kontroluje takie kwestie jak: przestrzeganie przez dane banki zewnętrznych oraz wewnętrznych przepisów oraz zasad prawidłowej praktyki bankowej. Ma także za zadanie przestrzegać warunki równej i niezakłóconej konkurencji na rynku, w którym działają instytucje bankowe oferujące różnego rodzaju usługi. Nadzór może być wykonywany przez różnego rodzaju instytucje. Mogą to być banki centralne, Ministerstwa Finansów lub też specjalnie wyodrębniony podmiot do właśnie takiego nadzoru. Nadzór bankowy wykorzystywany jest w wielu typach banków i zawsze jest to niezwykle korzystny środek który umożliwia rozłożenie wszystkiego na dwie osobne sprawy: ekonomiczną i moralną. Pierwsza grozi nałożeniem najpierw grzywny za niepłacenie rachunków, a następnie nasłaniem komornika. Sprawa mornalna dotyczy wytoczenia procesu, który może niestety zakończyć się nawet trafieniem do więzienia w celu odpracowania kary. Jednak to nie wszystko. Jeśli my niesteteśmy wypłacalni to niestety płaca nasi żyranci. Jest to bardzo ważne i daje wiele możliwości jeśli chodzi o zawiązanie nowych umów na giełdzie papierów wartościowych po to tylko by móc zarobić. Jest to niestety bardzo niepewny interes.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Cykl koniunkturalny

Makroekonomiczna teoria cykli koniunkturalnych jest bardzo przydatnym narzędziem do przewidywania przyszłych stanów gospodarki. Opiera się ona na założeniu, że w długim okresie wahania podstawowych mi...

czytaj więcej

Rynek pieniężny

Rynek pieniężny jest tworzony przez wszelkie instrumenty finansowe, które wykazują najwyższy lub też prawie najwyższy stopień płynności. Rynek ten jest tworzony także przez instytucje, które reprezent...

czytaj więcej

Model trzeci

Dochody państwa pochodzą głównie z podatków które konsumenci i producenci zobowiązani są płacić od bieżących dochodów. Są to podatki bezpośrednie, podatek dochodowy od osób prywatnych oraz podatek doc...

czytaj więcej

Instytucje rynkowe i pozarynkowe

Otoczenie przedsiębiorstwa to warunki zewnętrzne, w których działa przedsiębiorstwo. Otoczenie dzieli się na dwie sfery- otoczenie bezpośrednie, operacyjne i otoczenie pośrednie, makro otoczenie. Bezp...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy