Cool Web

Geneza Integracji Europejskiej

Inne strony warte obejrzenia: Odżywki - https://www.testyiopinie.com.pl - Odżywki

Geneza Integracji EuropejskiejGeneza integracji europejskiej. Obserwowana obecnie rosnąca jedność i tożsamość kontynentu europejskiego wynika z postępów zachodnio-europejskiej integracji gospodarczej oraz transformacji systemowej, jaka dokonała się w Europie Środkowowschodniej. Należy jednak pamiętać, iż owa jedność i tożsamość są całkiem świeżej daty, jeżeli spojrzymy nań z historycznej perspektywy. Historia Europy charakteryzowała się w dużo większym stopniu podziałami, napięciami i konfliktami, niż wspólnymi celami czy harmonią. Nawet w Europie Zachodniej, gdzie jedność rozwinęła się w największym stopniu, występowały i nadal występują czynniki oddziałujące w kierunku utrzymania się odrębności. Należą do nich; język, religia, tradycje kulturowe, historyczne doświadczenia. Do tego dochodzą jeszcze podziały polityczne, przyjmujące postać zmieniających się systemów rządzenia i konkurencyjnych orientacji ideologicznych oraz nierówności ekonomiczne, wyrażające się w różnicach potencjałów gospodarczych i poziomu życia. Podziały w Europie były źródłem napięć, wrogości i wojen. Sprawiły one, że aż do okresu po II wojnie światowej rywalizacja nieufności stosunkami większości krajów. Po II wojnie światowej dokonała się transformacja stosunków między krajami Europy Zachodniej. Idea integracji europejskiej, która w myśli społecznej minionych wieków przyjmowała postać różnych postulatów i koncepcji, uzyskała szansę urzeczywistnienia. Druga wojna światowa stała się niekwestionowanym punktem zwrotnym.. W ciągu kilku lat od jej zakończenia państwa europejskie nie tylko ze sobą współpracowały, ale były w niektórych płaszczyznach zintegrowane w sposób przed wojną niewyobrażany. Złożyły się na to uwarunkowania natury politycznej i gospodarczej. Uwarunkowania polityczne 1. Ostatnia wojna pokazała, że nieokiełznane i niekontrolowane siły nacjonalizmu są sposobem na rozpoczęcie nowej wojny, która po roku 1945 stałaby się prawdopodobnie ostatnią wojną. Pojawiło się więc przekonanie, że należy wymyślić dla Europy jakieś specjalne rozwiązanie, ponieważ obie wojny światowe rozpoczęły się na tym kontynencie. 2. Stany Zjednoczony wyczuwając niebezpieczeństwo związane z komunizmem, postanowiły uchronić Europę i w tym momencie okazało się, że Stany Zjednoczone będą już na stałe angażować się w sprawy zewnętrzne wielu państw Europy po to tylko, by ustrzec ja przed wschodem, m.in. przecież Polską, która zniknęła gdzieś za żelazną kurtyną. Warto więc zapamiętać, że europejska integracja nie jest wywołana zadnym specjalnym i oryginalnym środkiem a jest to po prostu sposobem na zabezpieczenie się przed niechcianymi siłami wroga i obawą przed kolejną trzecią wojną światową, która niestety byłaby prawdopodobnie zakończona zniszczeniem całej Ziemi. Aż takiego zniszczenia nie chciało żadne państwo na świecie, więc po prostu zaczęto organizować zimną wojnę, która niestety trwała bardzo długo bo aż do lat osiemdziesiątych. Były momenty, kiedy wojna dosłownie wisiała na włosku, ale ostatecznie nie doszło do niej, a komunizm został obalony.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Szukanie najlepszych ofert

Szukanie najlepszych ofert banków zaczyna się od naszej własnej inicjatywy. Dobrze jest w pierwszej kolejności poszukać informacji o banku w Internecie, dowiedzieć się, jak najwięcej o tym, jakie pozw...

czytaj więcej

Korporacja międzynarodowa

Korporacje międzynarodowe to przedsiębiorstwa, które posiadają globalną skalę występowania oraz działanie. Bardzo często ich potencjał finansowy jest wielomilionowy, a własność jest anonimowa oraz roz...

czytaj więcej

Popyt na pieniądz w gospodarce

Stopy procentowe od depozytów i innych aktywów pieniężnych,w miarę wzrostu cen papierów wartościowych w tempie szybszym niż rośnie oprocentowanie depozytów, podmioty rynkowe chętniej lokuja pieniadze ...

czytaj więcej

Urlopy jako podstawa ekonomii

Urlopy wypoczynkowe to przewidziany przez pracodawców okres nieobecności pracownika w pracy, na rzecz jego czasu wolnego, relaksu i odpoczynku. Urlopy przewidziane są dla każdego pracownika, nawet te...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy