Cool Web

Formy zwiąsków przedsiębiorstw

Inne strony warte obejrzenia:

Formy zwiąsków przedsiębiorstwOrganizacją samodzielną pod względem prawnym, finansowym i technicznym przedsiębiorstwa opartą na umowie jest kartel. Porozumienie kartelowe obejmuje przedsiębiorstwa tej samej branży. Przedmiotem umowy kartelowej jest najczęściej ustalenie ceny sprzedaży wyrobów, obowiązującej wszystkie przedsiębiorstwa zrzeszone w kartelu, na stosunkowo wysokim poziomie. Umowy kartelowe mogą również ustalać jednolite warunki sprzedaży, dopuszczalną wysokość rabatów, poziom cen płaconych za podstawowe surowce, podział rynków zbytu, wysokość kontyngentu produkcji dla poszczególnych przedsiębiorstw. Porozumienie kartelowe może być również zawarte w celu ujednolicenia norm i typów produkowanych wyrobów oraz pogłębienia specjalizacji produkcji w przedsiębiorstwach należących do kartelu, przez ograniczenie ich produkcji do określonych asortymentów wyrobów. Te wszystkie ustalenia zapewniają likwidację konkurencji między skartelizowanymi przedsiębiorstwami, a ponieważ z zasady do porozumienia kartelowego wchodzą największe firmy danej branży, one to dyktują ceny i warunki sprzedaży, przyczyniając się do likwidacji konkurencji na danym rynku. Problem kosztów w długim okresie czasu powstaje wówczas, gdy dzięki inwestycjom możemy zwiększać ilość trwałego kapitału trwałego. Powiedzmy, że dokupujemy drugą, a następnie trzecią i czwartą maszynę do produkcji naszego wyrobu. W wyniku zwiększania kapitału trwałego długookresowe koszty przeciętne początkowo ulegają zwykle obniżeniu, lecz po przekroczeniu pewnego rozmiaru zaczynają wzrastać- między innymi z przyczyn rosnących kosztów zarządzania wielkim przedsiębiorstwem lub wzrostu cen zaopatrzenia w przypadku surowców o pochodzeniu naturalnym. Można z tego wyciągnąć następujący wniosek: na ogół- patrząc na to również z punktu widzenia długookresowego, kiedy możemy zmieniać także nakłady kapitału trwałego- istnieje określona wielkość produkcji, przy której długookresowe koszty przeciętne osiągają minimum, a potem zaczynają rosnąć. Cały ten problem jest następstwem niepodzielności kapitału trwałego. Zdolność produkcyjna określonej maszyny wynosi dziesiątki i setki tysięcy czy nawet miliony jednostek produktu, które maszyna produkuje przez wiele lat i które nie mogą być dozowane, tak jak ilość pracujących czy ilość surowca proporcjonalnie do ilości produktów. Gdyby kapitał trwały był doskonale podzielny i nie stanowił wielkich niepodzielnych jednostek, problem kosztów długo i średniookresowych w zasadzie by nie powstawał.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Gospodarka światowa

Gospodarka światowa jest to przede wszystkim system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych i finansowych i instytucjonalnych pomiędzy gospodarkami narodowymi różnych krajów, na różnym po...

czytaj więcej

Ekonomiczny obiekt gospodarki

Ekonomia jest bardzo ważnym elementem całego układu i trzeba uważać przede wszystkim na to, by można było zadbać o odpowiednie elementy ukłądanki jakie tworzą ekonomiczne zakłady pracy. Wiele zakładów...

czytaj więcej

Inwestycja

Na daną inwestycję składają się trzy podstawowe określenia. Przede wszystkim jest to gospodarczy nakład na zwiększanie, a także na tworzenie trwałego majątku. Inwestycją można także nazwać wkład mater...

czytaj więcej

Faktura

Fakturą nazywa się dokument, który dowodzi, iż dokona została pewnego rodzaju transakcja. Jest to zatem pewnego rodzaju rachunek oraz dokument sprzedaży. W nim zawarte są wszelkie szczegółowe dane dot...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy