Cool Web

Pojęcie finansów publicznych.

Inne strony warte obejrzenia:

Pojęcie finansów publicznych.O możliwości realizowania zadań państwa i samorządu terytorialnego, tak zwanych związków publicznoprawnych przesądzają posiadane przez nie zasoby pieniężne, podobnie zresztą jak w gospodarce prywatnej. Wiele potrzeb społecznych może zostać najlepiej zaspokojonych przez związki publicznoprawne. Zakres i rozmiary potrzeb zaspokajanych przez państwo i samorząd terytorialny zależy w znacznej mierze od obowiązującego w danym czasie ustroju politycznego i gospodarczego, od dominujących poglądów co do potrzeby ingerowania przez związki publicznoprawne w sferę prywatności. Jednakże cecha wspólną dzisiejszych ustrojów jest to, że państwa w okresie ostatnich stu lat coraz więcej potrzeby wydają na potrzeby publicznej nie jest to tylko kwestia procesów inflacyjnych. Istotą finansów publicznych jest gromadzenie oraz rozdzielanie zasobów pieniężnych związków publicznoprawnych, by w ten oto sposób zaspokoić wspólne potrzeby społeczeństwa. Powyższa działalność finansowa państwa i samorządu terytorialnego wymaga odpowiedniej organizacji. Powoływane są zatem do życia odpowiednie instytucje, takie jak budżet, fundusze pozabudżetowe, agencje rządowe, Skarb Państwa, administracja budżetowa, na przykład izby i urzędy skarbowe, urzędy celne, urzędy kontroli skarbowej, Najwyższa Izba Kontroli oraz administracja samorządowa oraz ustalane są konstrukcje prawne poszczególnych dochodów związków publicznoprawnych oraz przesłanki ich pobierania, a także sposoby i kierunki wydatkowania zgromadzonych zasobów pieniężnych. Przykładem finansowania z budżetu czy też funduszu pozabudżetowego ochrony środowiska albo szkolnictwa mogą być przydzielone dotacje czy subwencje. proces wydatkowania pieniędzy publicznych jest ściśle uwarunkowany przez prawo i osoby dysponujące środkami publicznymi niezgodnie z ich przeznaczeniem, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej karnej albo politycznej. Całokształt tych ściśle powiązanych ze sobą instytucji, metod oraz form gromadzenia i rozdzielania zasobów pieniężnych państwa i samorządu terytorialnego, składa się na system finansowy danego kraju. Dobrze prosperująca gospodarka w dużej mierze zależy od zarządzania finansami danego państwa, a osoby zajmujące się planowaniem wydatków powinny w pierwszej kolejności mieć na uwadze dobro kraju.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Weksel

Weksel jest bardzo ciekawą metodą, która jest coraz powszechniej stosowana w Polsce oraz na całym świecie. Weksel to nic innego jak papier wartościowy, którego podstawowym działaniem jest zobowiązanie...

czytaj więcej

Biznesplan

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to nie łatwa sprawa. Nie potrzeba tylko i wyłącznie dobrego pomysłu, trzeba wszystkie plany i przyszłe przedsięwzięcia przelać na papier. I to nie tylko po to, ab...

czytaj więcej

Ekonomia kogeneracji

Ze względu na coraz większy popyt na energię eklektyczną oraz energię cieplną pojawia zagrożenie wyczerpania się zasobów naturalnych stanowiących źródło ich pozyskiwania a także ogromne zanieczyszcze...

czytaj więcej

Jak szybko zdobyć pieniądze

Zdobycie pieniędzy wcale nie jest takie proste i często możemy mieć wiele problemów ze zdobyciem ich. Najgorszym i najbardziej złych pomysłem jest hazard, mimo że początkowo wygrywamy to, możemy późni...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy