Cool Web

Europejski Fundusz Społeczny

Inne strony warte obejrzenia: party bus rental in chicago

Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny działa od 1957 roku. Wspiera on politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich Co roku na te cele wydawanych jest 10 mld € (10% budżetu UE). 75% wydatków trafia do nowych państw członkowskich, Portugalii, Hiszpanii, wschodnich niemieckich landów, południa Włoch i Grecji. Działania jakie podejmuje to przede wszystkim: szkolenia (przekwalifikujące), poszerzanie umiejętności (trening dla osób z wadami słuchu), promocja przedsiębiorczości. Oprócz tego wspomaga rozwój kariery zawodowej (wsparcie dla kobiet – powrót do pracy po ciąży; pomoc dla absolwentów). Ponadto wspiera usługi modernizacyjne w sektorze usług publicznych (edukacja pracowników urzędów pracy) i zakładanie działalności zawodowej. Działa również na rzecz usług środowiskowych, redukcji nadmiernej biurokracji, ochrony zdrowia i konsumentów oraz norm pracy. W latach od 2007 do 2013 Polska wykorzystała na Kapitał Ludzki – 11,5 miliardów euro środków z czego 9,7 miliardów (85%) pochodzi z Europejskiego Funduszu Socjalnego, pozostałe 15% pokrywają środki krajowe. Program Progress na lata 2007-2013 na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej to wsparcie finansowe realizacji celów Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. Strategia lizbońska natomiast zakłada duży wzrost gospodarczy i zatrudnienia. Liczy na Fundusz Socjalny w wysokości 743,25 miliardów euro, przy którym na zwiększenie poziomu zatrudnienia będzie wydawane około 23% z całości, na ochronę socjalną i integrację społeczną 30%, na polepszenie warunków pracy 10%, a na walkę z dyskryminacją i promowanie różnorodności 23%. W skrócie, Europejski Fundusz Socjalny niesie za sobą dużą pomoc techniczną taką jak: doradztwo, administracja strony internetowej, publikacje. Jest on bardzo otwarty dla państw członkowskich, kandydujących oraz na kraje należące do organizacji EFTA i EOG. Skierowany jest przede wszystkim do władz lokalnych i regionalnych, uniwersytetów, organizacji branżowych, urzędów statystycznych, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych. Komisja Europejska wybiera najlepsze projekty, których maksimum dofinansowania wynosi około 80%. Dodatkowo może on wspierać metody i narzędzia statystyczne.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Co to jest IKE

Emerytura to bardzo poważna kwestia, zwłaszcza jeśli się zaczyna pierwszą pracę. W takim momencie człowiek uświadamia sobie, jak bardzo trzeba się w życiu napracować, by zarobić na godną emeryturę. Da...

czytaj więcej

Systemy ekonomiczne

Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia dostępne wybory. Nie mówi jednak nic o sposobie dokonywania tych wyborów. Sposób dokonywania wyborów wyznaczany jest przez panujacy system ekonomiczny. Syst...

czytaj więcej

Ekonomiczna niedziela

Dzisiaj bardzo często słychać głosy by po prostu nie prowadzić żadnych form handlu w niedzielę. Polska jest katolickim krajem i z tego właśnie powodu wiele osób uważa, że handel w niedzielę jest zupeł...

czytaj więcej

Ubezpieczenie samochodu

Dzisiaj w niektórych rodzinach i domach możemy spotkać się z sytuacją kiedy to w garażu znajdują się dwa lub też więcej samochodów. Nie ma co się oszukiwać, obecnie na polskich drogach mamy znacznie w...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy