Cool Web

Etyka gospodarcza i jej zadania

Inne strony warte obejrzenia: naprawa laptopów warszawa

Etyka gospodarcza i jej zadaniaEtyka gospodarcza jest refleksją nad moralnością życia gospodarczego. Może korzystać z dorobku całej myśli filozoficznej, z różnych koncepcji etycznych. Filozofować na temat gospodarki można, na przykład w duchu utylitarystycznym, można to też czynić to zgodnie z nauką Kanta, można też szukać nowych koncepcji. Właśnie z powodu długiej tradycji filozofowania na tematy gospodarcze nie odczuwano w Europie potrzeby tworzenia osobnej dyscypliny, która zajmowałaby się moralną stroną życia gospodarczego. Etyka gospodarcza najpierw pojawiła się w stanach zjednoczonych jako business ethics i jest jednym z przedmiotów wykładanych na tamtejszych uniwersytetach na kierunku zarządzania. Dopiero pod wpływem tamtejszego modelu kształcenia menadżerskiego powstaje w Europie zwyczaj umieszczania w programach tych studiów także etyki gospodarczej, często pod nazwą etyki biznesu. W Polsce po roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym obserwuje się masowe powstawanie nowych, prywatnych szkół zarządzania, a także rozwój tych już istniejących państwowych oraz powstawania wydziałów zarządzania na tych uczelniach, na których ich wcześniej nie było. Szkolenie menadżerów nie ogranicza się jednak tylko do studiów magisterskich. Istotnym jego składnikiem są różne kursy doszkalające, organizowane przez najrozmaitsze organizacje, w tym i uczelnie wyższe. Wszystko to sprawia,że etyka gospodarcza staje się przedmiotem powszechnie wykładanym oraz zyskuje status samodzielnej dyscypliny akademickiej. Etyka gospodarcza została stworzona dla potrzeb dydaktyki akademickiej oraz szkoleń zawodowych i taka musi pozostać. Nie może sprowadzać się do nauczania oderwanych teorii lub upowszechnianiu ideologii, a w szczególności nie jest jej zadaniem ocenianie kapitalizmu jako całości, w sytuacji gdy nie dysponuje się przecież rzadną realną alternatywą. Jest zatem i powinna być przedmiotem służebnym wobec działalności gospodarczej oraz potrzeb kształcenia przyszłych praktyków w tej dziedzinie życia. Mówiąc o kształceniu praktyków życia gospodarczego, należy pamiętać o tym , iż środowisko nie składa się z ludzi jednej tylko profesji. Przede wszystkim odróżnić należałoby tutaj drobnych przedsiębiorców,łączących funkcje kierownicze z właścicielskimi oraz menadżerów dużych firm, stanowiących najemną kadrę zarządzającą.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Adaptacja budynków

Władze praktycznie każdego miasta w Polsce stanęły przed bardzo ważnym problem. A jest nim coraz to większy deficyt mieszkaniowy. Ten problem dotyczy niestety coraz to większej grupy ludzi. Ci ludzie ...

czytaj więcej

Jednolity rynek wewnętrzny

Efekty ekonomiczne jednolitego rynku wewnętrznego. Łączne korzyści, jakich można oczekiwać z tytułu budowy jednolitego rynku wewnętrznego, mają swoje źródło w oszczędnościach wynikających ze zniesieni...

czytaj więcej

Dlaczego monopole są groźne

Wydawać by się mogło, że większość rozwiniętych państw świata przyjęła założenie, że ich gospodarka funkcjonuje na zasadach wolnej konkurencji. Każdy z nas sądzi, że ustawodawstwo, nawet na poziomie k...

czytaj więcej

Ekonomia ma różne rozmiary

Ekonomie możemy rozumieć pod wieloma różnymi dziedzinami. Gdy przeciętny człowiek słyszy o ekonomi, ma na myśli wielkie korporacje i firmy, które składają się na gospodarkę krajową. I ma rację tym zaj...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy