Cool Web

Elementy historii

Inne strony warte obejrzenia: http://www.krs-online.com.pl/fundacja-instytut-edukacji-spolecznej-i-krs-52622.html

Elementy historiiW naszym życiu prywatnym i zawodowym codziennie postrzegamy setki różnorodnych zjawisk, czyli zdarzeń i rzeczy podpadających pod nasze zmysły. Jeśli jednak te zjawiska przeanalizujemy dokładniej, łatwo zauważymy, że- jakkolwiek pod wieloma względami różne- są one wyraźnie połączone ze sobą poprzez fakt, że pewne ilości pieniędzy płacone są sprzedawcy za nabycie określonej ilości towaru. Pojawia się w tym miejscu pojęcie ceny. Tworzenie pojęć stanowi drugi istotny krok na drodze poznania naukowego. Trzeci, najistotniejszy krok polega na odkrywaniu zależności między grupami zjawisk. Jeżeli zależności między zjawiskami są niezmienne i obiektywne, tj. niezależne od faktu naszego ich poznania, mówimy o prawach nauki. I tak na przykład zależność między wzrostem ceny a wywołanym przez to spadkiem popytu nazywamy prawem popytu. Kolejny- po opisie zjawisk etap poznania naukowego polega na osiągnięciu celu, którym jest zastosowanie odkrytych praw. Zastosowanie to może przybrać postać przewidywania przyszłych zjawisk:, jeżeli na przykład w gospodarce wolnorynkowej zaobserwujemy objawy zwiększającego się popytu, przejawiające się coraz dłuższymi kolejkami przed sklepami, to możemy się spodziewać wzrostu cen. Pojęcie nauka istnieje w dwojakim: węższym i szerszym tego słowa znaczeniu. Nauką w wąskim znaczeniu tego słowa nazywamy dziedzinę usystematyzowanej wiedzy, którą można studiować i badać w celu odkrycia praw budowy systemu. Nauką w tym sensie jest, więc np. fizyka i ekonomia, a więc nauki ścisłe; nie jest nią natomiast historia lub prawo, które należy zaliczyć do nauk w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli do nauk humanistycznych. Spośród nauk ścisłych wyodrębnia się nauki społeczne, to jest nauki dotyczące dziedzin, które badają zachowanie się człowieka w społeczeństwie- należą do nich ekonomia i socjologia. Trzeba tutaj podkreślić jedną bardzo istotną cechę nauk społecznych: podmiotem badającym- podobnie jak w każdej innej nauce- jest człowiek; różnica pomiędzy naukami społecznymi a przyrodniczymi polega jednak na tym, że na przykład w fizyce przedmiotem badania są przedmioty, w ekonomii natomiast – ludzie. W tym ostatnim przypadku człowiek bada zachowanie ludzi, a więc i swoje własne. Wnioski z przeprowadzonych badań mogą prowadzić do działalności korzystnej lub niekorzystnej dla społeczności, do której badacz należy, a stąd krótka już droga do stronniczości.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:SbtT6avHCn6i, 2016-10-26 07:37
With the bases loaded you struck us out with that answre! http://lqbttcx.com [url=http://nzfaccfve.com]nzfaccfve[/url] [link=http://yjumoyeru.com]yjumoyeru[/link]


TGij1Jumml, 2016-10-22 02:06
Keep on writing and chggniug away! http://rywsprmdet.com [url=http://zrhfloiabf.com]zrhfloiabf[/url] [link=http://hameuws.com]hameuws[/link]


mUsbzapGn, 2016-10-21 19:40
You mean I don't have to pay for expert advice like this <a href="http://ihepbnuk.com">an?oermy!</a>


qyCEee1bsqt, 2016-10-20 16:36
Dude, right on there brtroeh.


1   

Warto również przeczytać

Studia (nie)dla każdego

Nauka od zawsze była najważniejszym aspektem naszego życia. Już od starożytności tylko osoby o odpowiednim statusie społecznym i materialnym mogły zajmować się sprawami naukowymi. Od wieków istniały w...

czytaj więcej

Międzynarodowe migracje ludności

Przyczynami międzynarodowej migracji ludności są w dużej mierze względy ekonomiczne a poza nimi również polityczne, ekologiczne, społeczne i religijne. Wśród przyczyn ekonomicznych można wyróżnić prze...

czytaj więcej

Miejsca rekreacji w mieście

Wiele aglomeracji miejskich ma bardzo bogatą historię. Tak samo mają polskie miasta. Dlatego wszyscy musimy odpowiednio zadbać o takie miejsca. Jednak największą odpowiedzialność za to zadanie ponoszą...

czytaj więcej

Ekonomia w motoryzacji

Ostatni rok nie był najlepszy dla żadnego koncernu samochodowego. Praktycznie większość z nich zamknęła rok na minusie, a niektóre by ratować swoje fabryki i produkcję musiały bardzo często zwalniać g...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy