Cool Web

Ekonomiczne zależności

Inne strony warte obejrzenia:

Ekonomiczne zależnościPrzedsiębiorstwa wielozakładowe składają się z dwóch lub większej liczby zakładów położonych w różnych miejscach i spełniających odrębne zadania. Zakład stanowi wyodrębnioną pod względem techniczno- produkcyjnym i usługowym jednostkę organizacyjną. Uprawnienia zakładów wchodzących w skład przedsiębiorstwa mogą być mniej lub bardziej ograniczone. W działalności produkcyjnej i usługowej oraz w korzystaniu ze środków produkcji służących jej realizacji zakład ma w zasadzie takie same uprawnienia jak przedsiębiorstwo. Zasadniczą różnicą między zakładem, a przedsiębiorstwem jest to, że zakład nie ma osobowości prawnej. Jednak nie nazwa jednostki organizacyjnej decyduje o tym, czy chodzi o przedsiębiorstwo czy zakład, lecz te cechy, o których wspomniano. Przedsiębiorstwa państwowe tworzone są przez odpowiednie organy administracji państwowej ( np. ministrowie, wojewodowie), które nazywane są organami założycielskimi. Przed utworzeniem przedsiębiorstwa organ założycielski powołuje specjalny zespół, którego zadaniem jest zbadanie potrzeby utworzenia rzedsiębiorstwa, oraz ocena, czy istnieją warunki do jego powstania. Z punktu widzenia charakteru działalności , przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych czy też przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają na celu zaspokajać nieprzerwanie bieżące potrzeby ludności. Działające już przedsiębiorstwa państwowe mogą zawierać umowy o podziale przedsiębiorstwa lub połączeniu z innym przedsiębiorstwem, co nadaje już funkcjonującym przedsiębiorstwom pewne uprawnienia do tworzenia przedsiębiorstw. Nadzór nad działalnością przedsiębiorstw sprawują jedynie organy założycielskie, które jednak mogą swe uprawnienia nadzoru przekazać powołanym przez nie radom nadzorczym. Wyodrębniane ostatnio dość intensywnie z mienia skarbu państwa jednostki użyteczności publicznej, które są potrzebne gminom w ich działalności, stanowią trzon własności komunalnej. Są to na przykład przekazane jako mienie komunalne gminom i związkom gmin jednostki komunikacji lokalnej, zieleni komunalnej, zaopatrzenia w energię cieplną, kultury fizycznej i rekreacji, gospodarki mieszkaniowej, jednostki świadczące usługi kulturalne i inne jednostki komunalne.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Pracownik „próbny”

Wielu pracodawców chcąc oszczędzać i ciąć koszty we własnych firmach postanawia najczęściej po prostu zatrudniać tak zwanych pracowników na okres próbny. Okres ten z reguły wynosi około trzech miesięc...

czytaj więcej

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna nie jest popularnym zagadnieniem Wielu ludzi pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy, że coś takiego istnieje. Ale może niektórzy spotkali się kiedyś z zagadnieniami takimi jak ekonomia...

czytaj więcej

Małe przedsiębiorstwo

Manager to osoba, która zarządza firma a w przypadku małej firmy to przedsiębiorcy, którzy zakładaja, kierując nia na własny rachunek, podejmując ryzyko w celu osiągnięcia zysku. Głównymi obowiązkami ...

czytaj więcej

Rodzaje rent

Jednym z rodzajów rent jest tak zwana renta gruntowna. Renta ta jest dochodem, który uzyskuje dany właściciel gruntu, który był wykorzystywany do produkcyjnych celów. Wysokość tej renty – przy u...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy