Cool Web

Ekonomia w prywatyzacji

Inne strony warte obejrzenia:

Ekonomia w prywatyzacjiZe względu na wielkość, znaczenie gospodarcze i specyfikę produkcyjno- usługową przedsiębiorstw stosuje się często podział stosuje się często podział prywatyzacji na małą, średnią i dużą. Umowne kryteria prywatyzacji sprawiają, że linia podziału między tymi rodzajami prywatyzacji jest dość płynna. Mała prywatyzacja polega na sprzedaży wyłączonych składników majątkowych należących do państwa lub sprzedaży małych przedsiębiorstw państwowych. Średnia prywatyzacja następuje przeważnie przez bezpośrednią sprzedaż średnich i małych przedsiębiorstw. Można tu jeszcze wykorzystać inne formy nabycia praw do użytkowania majątku państwowego wynikające z umów cywilnoprawnych np. dzierżawa. Duża prywatyzacja odnosząca się do większości średnich i wielkich przedsiębiorstw, polega na przekształceniu przedsiębiorstw państwowych w spółki kapitałowe. Nadzór i kontrolę nad tego rodzaju prywatyzacją sprawuje Sejm i centralne organy administracji państwowej określane w ustawie o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych może mieć dwojaką formę. Drogą kapitałową oraz bezpośrednią. Droga kapitałowa oznacza w pierwszym etapie przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę skarbu państwa, a następnie jej sprywatyzowanie przez sprzedaż osobom trzecim akcji lub udziałów tej spółki. Pierwszy etap nie prowadzi jeszcze do przekształcenia własnościowego, zmianie ulega tylko typ podmiotu gospodarczego i ramy prawne jego funkcjonowania. Zamiast działania w ramach przepisów o przedsiębiorstwie państwowym spółka działa wtedy na podstawie kodeksu handlowego i dlatego etap ten nazywany jest komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, a więc środki produkcji i zespół pracowniczy, przechodzą do nowej spółki. Ta dwuetapowość przekształcenia uzasadnia nazwę prywatyzacji pośredniej. W spółce przestają funkcjonować dotychczasowe organy przedsiębiorstwa, między innymi rada pracownicza i ogólne zebranie pracowników lub delegatów, funkcje kontrolne spełnia zaś rada nadzorcza w której zasiadają również przedstawiciele pracowników spółki. Dla przemian strukturalnych gospodarki i rozwoju stosunków rynkowych ważny jest drugi, właściwy etap prywatyzacji, polegający na sprzedaży akcji i zbyciu udziałów. Prywatyzowane przedsiębiorstwa są przeważnie przekształcane w spółki akcyjne, a mniejsze przedsiębiorstwa w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Podaż rynkowa

Podaż to ilość dóbr i usług oferowanych do sprzedaży przed producenta w określonym czasie i przy określonej cenie. Podażą rynkową nazywamy zsumowaną ilość towarów, zaoferowanych do sprzedaży przez ws...

czytaj więcej

Podatki Akcyzowe

Harmonizacja podatków akcyzowych. Proces zbliżania systemów podatkowych w ramach Wspólnoty Europejskiej jest bardzo trudny, dotyczy, bowiem dziedziny wyjątkowo wrażliwej z punktu widzenia interesów po...

czytaj więcej

Inwestycja w lofty

W wielu miastach brakuje ziemi na nowe inwestycje. W ten sposób miasto traci bo wiadomo, że chętnych deweloperów na budowę mieszkań i apartamentów jest mnóstwo tylko nie zawsze jest ziemia pod te inwe...

czytaj więcej

Jaki bank najlepszy?

Obecnie na świecie jest tyle banków, że możemy wybierać z pośród wielu banków, które mamy do wyboru. W zależności od oferty, jaką może nam zaoferować bank, takie możemy mieć korzyści z tego. Jeżeli pr...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy