Cool Web

Ekonomia w Unii Europejskiej

Inne strony warte obejrzenia:

Ekonomia w Unii EuropejskiejUnia Europejska jest wielką wspólnotą, która funkcjonuje bardzo dobrze. Aby tak duże środowisko funkcjonowało sprawnie niezbędne jest porozumienie wewnętrzne. Wszystkie kraje członkowski muszą działać wspólnie pomagać sobie i wspierać się wzajemnie. Gospodarka państw członkowskich musi być do siebie podobna. Unia jest to taka organizacja gdzie aby do niej dołączyć należy spełnić określone warunki. Są to warunki głównie dotyczące gospodarki kraju. Cała unia jest jednym organizmem dlatego często musi mieć ona jednolity system ekonomiczny. Zjednoczenie tylu różnych krajów wymaga tego by miały one wspólną część , by były do siebie podobne. Ekonomiści muszą w takim państwie funkcjonować bardzo sprawnie, by zaspakajać potrzeby unii. Poprzez unię teren odbiorców danych dóbr wzrasta, ponieważ Unia Europejska jest jakby jednym wielkim państwem które kieruje się wspólnymi zasadami. Posiada ona wspólną gospodarkę jednakową w każdym kraju. Niezbędna jest współpraca z innymi ekonomistami z innych krajów wspólnoty. W ten sposób gospodarka działa prawidłowo i sprawnie. I cała wspólnota może się sprawnie rozwijać. Zyskuje cała Unia jak i każdy kraj osobno. Rzadkość jest jednym z podstawowych pojęć ekonomii. Mamy z nią do czynienia, gdy mówimy o ograniczonej ilości zasobów. Zasoby światowe wszelkiego rodzaju surowców czy innych dóbr są ograniczone. Wszystko się kończy do momentu wyprodukowania kolejnych, o ile jest to w ogóle możliwe. W obliczu ograniczonych zasobów stawiamy nieograniczone potrzeby ludzkie. Ludzie nieustannie potrzebują określonych dóbr. Ta różnica między tym co posiadamy, a tym czego potrzebujemy określona jest mianem rzadkości. Rzadkość doprowadza do tego że człowiek nie jest w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb jednocześnie. Doprowadza to do tego, że aby zaspokoić jakąś konkretną potrzebę należy na jakiś czas zrezygnować, lub ograniczyć inne potrzeby. Także można powiedzieć że wszelkie potrzeby ludzkie stoją w nieustannej konkurencji. Człowiek może bowiem zaspakajać tylko jedną z potrzeb na raz. Rzadkość jest powszechna i będzie istnieć zawsze. Człowiek nie jest w stanie bowiem zaspokoić wszystkich swoich potrzeb. Gdy zaspokoi jedną z czasem pojawia się kolejna. Doprowadza to do tego że człowiek prowadzi konsumpcyjny tryb życia. Ludzie dążą nieustannie za bogaceniem się choć nie są w stanie zaspokoić się w całości.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

O umowie słów kilka

Umowa na zastępstwo to rodzaj umowy o pracę, z takimi samymi prawami i obowiązkami co inni pracownicy, zatrudnieni na umowę o pracę. Jest jednak ta różnica, że pracownik na zastępstwo jest zatrudniany...

czytaj więcej

Elastyczność popytu i podaży

Przy popycie nieelastycznym przy wydatkach konsumentow,a pzychodach producentów zachodzi następujący związek: spadek ceny zmniejsza ogólne wydatki konsumentów,co daje spadek ogólnych przychodow produc...

czytaj więcej

Równowaga producenta

Producent będzie w równowadze, jeśli osiągać będzie maksymalne zyski . nastąpi to wówczas,gdy zrówna on koszt końcowy z ceną ustaloną przez niego na wytworzone dobra. Izokoszta to krzywa obrazująca ró...

czytaj więcej

Dotacje unijne

Dotacje unijne są naprawdę bardzo ciekawym i bardzo aktualnym tematem jeśli chodzi o gospodarkę i cały dział ekonomii zarówno w państwie, jak i w życiu każdego człowieka. Jest to bardzo ważne szczegól...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy