Cool Web

Ekonomia jako podmiot gospodarczy

Inne strony warte obejrzenia: www.ewajer.pl

Ekonomia jako podmiot gospodarczyGospodarka stanowi obszar działalności człowieka służącej zaspokajaniu jego potrzeb. Potrzeby ludzkie są praktycznie nie ograniczone, środki natomiast do ich zaspokojenia, a więc dobra i usługi, nie stoją do dyspozycji w dowolnej ilości , lecz z natury rzeczy podlegają różnego rodzaju ograniczeniom. Ta normalna ograniczoność dóbr, wyrażająca się w rozbieżności między zapotrzebowaniem na dobra i usługi a możliwością jego pokrycia, zmusza ludzi do działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest to takie postępowanie, w którym stojące do dyspozycji środki zostają tak użyte, by osiągnąć możliwie najwyższy (optymalny) – w danych warunkach- stopień zaspokojenia swoich potrzeb. Realizacja celu optymalnego pokrycia potrzeb wymaga podjęcia na wstępie decyzji dotyczącej wytwarzania dóbr i usług z jednej strony, z drugiej zaś zapotrzebowania na nie. Działalność gospodarcza zawdzięcza więc swe powstanie ilościowej relacji: ograniczoności dóbr i nieograniczoności potrzeb ludzkich. Ograniczoność dóbr zmusza człowieka do rozstrzygania o różnych możliwościach ich zużycia. Działalność gospodarcza zawdzięcza więc swe powstanie ilościowej relacji. Gospodarka stanowi obszar działalności człowieka służącej zaspokajaniu jego potrzeb. Potrzeby ludzkie są praktycznie nie ograniczone, środki natomiast służące do ich zaspokajania, a więc dobra i usługi, nie stoją do dyspozycji w dowolnej ilości, lecz- z natury rzeczy podlegają różnego rodzaju ograniczeniom. Ta normalna ograniczoność dóbr, wyrażająca się w rozbieżności między zapotrzebowaniem na dobra i usługi a możliwością jego pokrycia, zmusza ludzi do działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza to takie postępowanie w którym stojące do dyspozycji środki zostają tak użyte, by osiągnąć możliwie najwyższy, optymalny- w danych warunkach- stopień zaspokojenia potrzeb. Realizacja celu optymalnego pokrycia potrzeb wymaga podjęcia na wstępie decyzji dotyczącej wytwarzania dóbr i usług z jednej strony, z drugiej zaś zapotrzebowania na nie. Działalność gospodarcza zawdzięcza więc swe powstanie ilościowej relacji: ograniczoności dóbr i nieograniczoności potrzeb ludzkich. Ograniczoność dóbr zmusza człowieka do rozstrzygania o różnych możliwościach ich zużycia. Działalność gospodarcza, podobnie jak każda inna działalność człowieka służąca do osiągnięcia określonego celu, podlega ogólnym zasadom racjonalnego działania. Podstawą tych zasad jest osiągnięcie określonego celu przy możliwie najmniejszym zaangażowaniu środków.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:1eAUbreswU, 2016-10-26 07:36
This artilce keeps it real, no doubt. http://yxrnrxw.com [url=http://czajjizr.com]czajjizr[/url] [link=http://rvaufkvfv.com]rvaufkvfv[/link]


k45lgcKHejrD, 2016-10-22 02:06
Begun, the great internet edoutaicn has. http://qjilcfcdasc.com [url=http://zyiqlsvdc.com]zyiqlsvdc[/url] [link=http://eveeqb.com]eveeqb[/link]


NnyMkqv1y, 2016-10-21 19:40
Your cranium must be <a href="http://bnfmiwjxdjq.com">pritcetong</a> some very valuable brains.


farmd7rzL, 2016-10-20 15:59
Home run! Great slggiung with that answer!


5hn6MhNt, 2014-09-13 17:17
I found myself nodding my noggin all the way thhgour. http://avkuium.com [url=http://zxpzblyoi.com]zxpzblyoi[/url] [link=http://wmltibw.com]wmltibw[/link]


AvfBxoqxHIk, 2014-09-11 23:56
Your cranium must be <a href=\"http://axjkrzh.com\">preoicttng</a> some very valuable brains.


En75R6pgAk, 2014-09-11 11:58
It\'s a joy to find <a href=\"http://qpfhyt.com\">soomnee</a> who can think like that


8meqNCUtP, 2014-09-09 16:59
Stands back from the keyboard in amtmzeena! Thanks!


1   

Warto również przeczytać

Model trzeci

Dochody państwa pochodzą głównie z podatków które konsumenci i producenci zobowiązani są płacić od bieżących dochodów. Są to podatki bezpośrednie, podatek dochodowy od osób prywatnych oraz podatek doc...

czytaj więcej

Wpływ ekonomi na podmioty gospodarcze

W praktycznej działalności gospodarczej zasada racjonalnego działania może być sformułowana w wyrażeniu rzeczowym lub wartościowym. W wyrażeniu rzeczowym zasada ta mówi, że zasada ta mówi, że należy t...

czytaj więcej

Przelewy przez Internet

Przelewy przez Internet stają się obecnie coraz bardziej popularna formą robienia przelewów. Jest to również coraz większa i bardziej popularny element każdego z kont bankowych, które są już także kon...

czytaj więcej

Spółki

Spółka to związek dwóch lub więcej osób o charakterze umownym, które działają wykorzystując kapitał. Ich celem jest prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej. Podstawowe cechy spółek: zawarcie ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy