Cool Web

Ekonomia a prywatyzacja przedsiębiorstw

Inne strony warte obejrzenia: net-studio.pl

Ekonomia a prywatyzacja przedsiębiorstwKolejne reformy systemu funkcjonowania gospodarki w ostatnich latach, w istniejących stosunkach własnościowych z przewagą własności państwowej nie przyniosły należnych rezultatów. Reformy te nie doprowadziły do rozszerzenia postępu technicznego, nie wyzwoliły przedsiębiorczości i potanienia produkcji, nie doprowadziły do dostosowania produkcji do potrzeb odbiorców, spowodowały natomiast wzrost inflacji. Podstawą zwiększenia efektywności gospodarowania mogły więc się stać jedynie przekształcenia własnościowe naszej gospodarki, zwłaszcza zaś prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Prywatyzacja oznacza przechodzenie w gospodarce od własności państwowej do prywatnej poprzez sprzedaż mienia państwowego lub jego udostępnienie prywatnym osobom fizycznym lub prawnym. Oznacza ona rozpoczęcie budowy systemu gospodarki rynkowej oraz instytucji stosownych dla tego systemu. Nie należy jednak spodziewać się całkowitego wyeliminowania państwowej formy własności, gdyż są dziedziny życia gospodarczego, które będą wymagać także funkcjonowania sektora państwowego. Przekształcanie własnościowe przedsiębiorstw państwowych nie jest celem samym w sobie. Podstawowym zadaniem prywatyzacji jest podniesienie efektywności w skali przedsiębiorstw oraz całej gospodarki. Chodzi przede wszystkim o to by rzeczywiście skierować działalność przedsiębiorstw na maksymalizację zysku, na wzrost wartości ich majątku oraz na uniezależnienie procesów decyzyjnych od nacisków politycznych i biurokratycznych. Ten cel stanowi zasadnicze kryterium oceny prywatyzacji, inne natomiast cele i efekty cząstkowe osiągane w trakcie przemian własnościowych mogą zostać zaakceptowane tylko o tyle, o ile są one do pogodzenia z tym celem podstawowym. Przy ogólnej akceptacji celu nadrzędnego, wskazuje się często na wycinkowe cele i korzyści związane z prywatyzacją, które jednak należy traktować jako środki do osiągnięcia nadrzędnego celu W gospodarce kierowanej centralnie administracja państwowa ma tendencję do uzależniania kierownictwa przedsiębiorstw od stawianych przez siebie zadań i te zadania stają się celem działania przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach sprywatyzowanych gospodarka rynkowa sprawia, że muszą one poszukiwać sposobów elastycznego dostosowania się do wymagań rynku.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Ekonomia systemów grzewczych

Istnieje wiele sposobów ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Najczęściej wykorzystywane jest centralne ogrzewanie bazujące na ogrzaniu wody przepływającej przez grzejniki umieszczone w pomieszczeniach...

czytaj więcej

Nasz sukces na rynku

Z pewnością zdecydowana większość ludzi, którym udało się osiągnąć sukces wiedzą, że w połowa sukcesu to odpowiednie nastawienie do pieniędzy jak i również do ludzi. Warto w związku z czym poczytać na...

czytaj więcej

Księgowa i sekretarka

Żadne, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo nie mogłoby funkcjonować i odnieść sukcesu bez dwóch osób księgowej i sekretarki. Ta pierwsza zajmuje się finansami firmy, dba o wszystkich pracownikó...

czytaj więcej

A jak życie doczesne?

Czy można podejść do życia w sposób warty uwagi, a co najważniejsze chyba - ekonomiczny? W dzisiejszych czasach jest to naprawdę możliwe i do tego można powiedzieć, że naprawdę wiele osób poświęca się...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy