Cool Web

Ekonomia – nauka ścisła czy humanistyczna?

Inne strony warte obejrzenia: Oferty pracy kierowca

Ekonomia – nauka ścisła czy humanistyczna?Wiele osób, które nie miały bliższej styczności ze studiowaniem ekonomii, natychmiast po usłyszeniu tego słowa wyobraża sobie skomplikowane obliczenia matematyczne, wykresy giełdowe i mężczyzn pod krawatem spędzających całe dnie z nosem w komputerze i analizujących skomplikowane dane, tabelki i macierze. Okazuje się jednak, że po przeczytaniu zaledwie kilku stron dowolnego podręcznika wprowadzającego do nauki ekonomii czytelnik odnosi wrażenie, że wszystko co czyta bardziej kojarzy mu się z rozumowaniem typowym dla nauk humanistycznych, z wiedzą o społeczeństwie, czasem nawet historią. Pierwsze modele, obrazujące na przykład prawo popytu i podaży, teorie konsumenta czy producenta nie mają w sobie nic skomplikowanego. Jak więc można zaklasyfikować ekonomię wśród dziedzin nauk? Współcześnie ekonomia uważana jest za naukę społeczną, czyli swego rodzaju pomost między naukami ścisłymi a humanistycznymi. Prawa ekonomiczne mają charakter stochastyczny, a nie deterministyczny. Nie mówią o zachowaniu pojedynczych podmiotów, ale przedstawiają pewne uśrednione, statystyczne dane. Właśnie to charakteryzuje nauki społeczne – zajmują się one badaniem całych grup i populacji, a nie jednostek. Ekonomia jest nauką o ludziach, o tym, co da się zaobserwować gołym okiem. Oprócz tego, bardzo często w stosunku do ekonomii stosuje się pojęcie interdyscyplinarności. Świadczy to o tym, iż stosuje ona metody bardzo wielu nauk i czerpie po trochu z ich dorobku. To właśnie z tego powodu nie jest łatwo zaszufladkować ekonomię tak, jak wiele innych dyscyplin naukowych. Z drugiej strony warto zauważyć, że nie tylko ekonomia opiera się na innych naukach, ale wraz z jej rozwojem nastąpiło sprzężenie zwrotne i to właśnie mikro- czy makroekonomiczne prawidłowości znalazły swoje zastosowanie w wielu innych dziedzinach, takich jak socjologia, psychologia, marketing, historia, politologia, metody statystyczne i tym podobnych. Właściwie, zjawisko komplementarności dyscyplin naukowych jest dość powszechne w dzisiejszych czasach, co znajduje swoje odbicie chociażby w nowo powstających na uczelniach wyższych kierunkach, które zawierają w swojej nazwie człon „interdyscyplinarne” lub „międzywydziałowe”. Świadczy to o tym, iż świat coraz bardziej docenia wszechstronną wiedzę, w której nie może zabraknąć przynajmniej podstawowej znajomości praw ekonomii.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Podatki Akcyzowe

Harmonizacja podatków akcyzowych. Proces zbliżania systemów podatkowych w ramach Wspólnoty Europejskiej jest bardzo trudny, dotyczy, bowiem dziedziny wyjątkowo wrażliwej z punktu widzenia interesów po...

czytaj więcej

Lokalizacja i specjalizacja geograficzna

Efekt aglomencji mogą prowadźić do koncentracji firm w tym kraju, w którym zaznaczyła się początkowo przewaga komparatywna wynikająca z dostępności zasobów niezbędnych dla rozwoju danego sektora produ...

czytaj więcej

Szkolenie i doskonalenie pracowników

Szkolenie pracowników ma na celu wyposażenie ich w konkretne umiejętności, niezbędne do wykonywania określonej pracy. Jego korzyści są wielostronne: poprawa rezultatów pracy, redukcja czasu i kosztów ...

czytaj więcej

Ochrona konsumenta

Podpisując Traktaty Rzymskie, żaden z sygnatariuszy nie mógł przewidzieć faktu, że integracja pójdzie aż tak daleko, że będą potrzebne regulacje prawne dotyczące kwestii ochrony konsumenta i zdrowia p...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy