Cool Web

Efekty przesunięcia handlu

Inne strony warte obejrzenia: hosting pl www.mmisleeping.pl/ www.clean.pl sprzątanie biura kraków

Efekty przesunięcia handluEfekt przesunięcia handlu jest związany ze zmianą dotychczasowych kierunków handlu, spowodowaną liberalizacją przepływów towarowych wewnątrz ugrupowania integracyjnego a dyskryminacją w stosunku do krajów trzecich. Efekt ten oznacza zastąpienie dostaw od producentów z krajów trzecich przez dostawy od producentów z krajów parlamendzkich strefy wolnego handlu. Lub unii celnej. Ich konkurencyjność wzrosła na skutek zniesienia wewnętrznych barier handlowych. W literaturze podkreśla się, że efekt przesunięcia handlu oznacza w krótszym okresie stratę w dobrobycie ekonomicznym kraju członkowskiego w stosunku do reszty świata. Za łączny efekt wzrostu dobrobytu ekonomicznego w wyniku utworzenia strefy wolnego handlu lub unii celnej uważa się nadwyżkę efektu kreacji nad efektem przesunięcia handlu. Dodatkowych efektów wynikających z utworzenia strefy wolnego handlu unii celnej jest pięć;1. Efekt ekspansji handlu-pojawia się, gdy obniżenie cen rynkowych w krajach członkowskich stymuluje dodatkowy wzrost popytu krajowego na towary pochodzące z importu.2. Efekt podziału-zwraca się w nim uwagę na podział korzyści z liberalizacji handlu między konsumentów oraz przedsiębiorców, jeśli przedsiębiorcy uzyskają pozycję monopolistyczną na rynku, to w krańcowym przypadku może się zdarzyć tak, że cała korzyść z tytułu utworzenia unii celnej przypadanie producentom. 3.Efekt zmniejszania kosztów wynika z rozszerzenia skali produkcji na skutek kreacji handlu. 4. Efekt nieprawidłowej specjalizacji może się pojawiać w krajach cechujących się stosunkowo dużym rynkiem zbytu i mało efektywnym przemysłem przed wejściem do unii celnej; po utworzeniu unii kraj taki może wyprzeć ze wspólnego rynku towarowego pozostałych partnerów z krajów członkowskich o małym popycie krajowym, pomimo ich niższych kosztów produkcji przed wejściem do unii. 5.Efekt zniekształcenia handlu polega na odchyleniu od pożądanej w strefie struktury obrotów między partnerami, nie występuje w unii celnej, w której kraje członkowskie nie mają swobody samodzielnego określenia stawek celnych dotyczących importu z krajów trzecich, a pojawia się wtedy, gdy dochodzi do importu towarów spoza strefy do kraju członkowskiego o wyższych stawkach celnych przez granice innego kraju członkowskiego o stawkach niższych. Wszystkie wymienione efekty , oprócz ostatniego występują zarówno w strefie wolnego handlu, jak i w unii celnej. Handel w Europie współczesnej stał się kolejnym źródłem otrzeźwienia i nowego podziału zasad, jakie nastąpiły w momencie, gdy nie mogliśmy sobie zdawać sprawy z działań jakie podejmujemy. Unia Europejska jest na szczęście zwolennikiem kwestii wolnego handlu i bardzo często pomaga nawet krajom, a także firmom w udoskonaleniu prawa handlowego i zwiększa ciągle możliwości i zakres handlu legalnego. Jest za to przeciwnikiem handlu czarnego, czyli tego, który odbywa się poza prawem. Dlatego musimy się dostosować do warunków i przestrzegać wszystkich zasad, a na pewno zostanie nam to wynagrodzone - prędzej czy później.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Rozlicz się z fiskusem

Rozliczenie się z fiskusem czyli Urzędem Skarbowym, to coroczny obowiązek każdego obywatela. Ekonomia przewidziała podatek, jako źródło utrzymania panstwa, zreszta podatki były znane od zawsze. Już w ...

czytaj więcej

Telefon dla każdego

Jak się okazuje dzisiaj można bez najmniejszego problemu kupić odpowiedni telefon dla siebie. Warto jednak poszukać takiego, który będzie spełniał wszystkie nasze wymagania. To właśnie my, konsumenci,...

czytaj więcej

Zmiany strukturalne w gospodarce

Ze względu na utrzymujące się w okresie ostatniej dekady wysoką dynamiką rozwoju sektora usług w gospodarce Unii Europejskiej, do dziedzin produkcji cechujących się najwyższą stopą wzrostu należały te...

czytaj więcej

Krzyżowa elastyczność popytu

W przeciwieństwie do cenowej elastyczności popytu, która jest z reguły ujemna, elastyczność krzyżowa popytu może być równie dobrze ujemna, jak i dodatnia. To, czy jest ujemna czy dodatnia, zależy od w...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy