Cool Web

Efekty jednolitego rynku wewnętrznego

Inne strony warte obejrzenia: www.climapolska.com.pl/klimatyzacja-do-domu

Efekty jednolitego rynku wewnętrznegoAnaliza handlu międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego.Od początku lat sześćdziesiątych obserwuje się wzrost handlu międzynarodowego pomiędzy krajami, które handlują podobnymi produktami. Oznacza to, po pierwsze, zanegowanie tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego opartej na modelu wymiany międzygałęziowej oraz po drugie, rozwój studiów nad przewagą komparatywną w handlu w warunkach konkurencji niedoskonałej. Z punktu widzenia teorii integracji ekonomicznej w warunkach konkurencji niedoskonałej, jednolity rynek europejski prowadzi do zwrotu handlu wewnątrzgałęziowego miedzy krajami członkowskimi Unii. Efekty jednolitego rynku europejskiego i integracji ekonomicznej w handlu maja kompleksowy charakter. W tradycyjnej analizie handlu międzynarodowego jednolity rynek powinien prowadzić do większej specjalizacji krajów członkowskich, z uwzględnieniem ich przewag komparatywnych. Jednolity rynek powinien w tym przypadku sprzyjać wzrostowi handlu międzygałęziowego każdego kraju członkowskiego specjalizującego się w sektorach, w których jest początkowo bardziej efektywny. Jednak w warunkach niedoskonałej konkurencji i dyferencji produktu, jednolity rynek europejski zwiększa handel wewnątrzgałęziowych, czyli równocześnie import i eksport podobnych produktów między krajami członkowskimi. Wreszcie ekonomia aglomeracji prowadzi do koncentracji działalności ekonomicznej w krajach początkowo mających przewagę komparatywną w handlu międzygałęziowym Korzyści z integracji ekonomicznej są inne w ramach handlu międzygałęziowym. Handel międzygałęziowy pozwala krają członkowskim na czerpanie korzyści z handlu w tych dziedzinach produkcji, w których osiągały one korzyści efektywnościowe związane z posiadaną przewagę komparatywną, natomiast konsumenci w krajach członkowskich korzystają z niższych cen i możliwości zakupu bardziej zróżnicowanych produktów. W każdym z krajów dochodzi do upadków niektórych sektorów produkcji i ekspansji innych. Implikacja redystrybucyjne są tu istotne, a proces dostosowawczy kosztowny. Z kolei w handlu wewnątrzgałęziowym korzyści odnosi konsument ,uzyskując dostęp do bardziej zróżnicowanych produktów, podczas gdy produkcji stykają się niższymi kosztami dostosowawczymi. Dostosowania moją miejsce raczej między firmami wewnątrz poszczególnych przemysłów niż między przemysłami. Handel wspólnotowy jest istotnym efektem działania złożoności ekonomii w naszym państwie. Rozgałęzienie na znacznie więcej niż jest to wymagane poddziałów etnologicznych pozwala gospodarce rozwijać się w naszym państwie co widać zwłaszcza w momentach kryzysu. Byliśmy bowiem jedynym państwem w Europie, które nie straciło na kryzysie, a wręcz przeciwnie - zyskało na nim. Jest to więc bardzo znaczny postęp w stosunku do załatwienia wszystkich spraw z czasów rozłamu gospodarczego i ustanowienia państwa jako demokratyczne. Wiadomym faktem jest bowiem, że gospodarka naszego kraju jest zobowiązana do tego by mogła być centralnie sterowana, co daje możliwość lepszego rozwoju, a także zwiększenia możliwości w zakresie centralizacji ekonomii rozdzielnie budowanej.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Innowacyjne przedsiębiorstwa a przemyt

Przemytem określamy nielegalny wywóz lub też wwóz towarów do danego kraju. Najczęściej przemyt polega na nieopłacaniu podatku od wywożonych i przywożonych towarów. Na przemycie takich towarów jak papi...

czytaj więcej

Oszczędzaj całą rodziną

Oszczędzanie nie może jedynie na nas spadać, dlatego namówmy nasza rodzinę, aby ona również oszczędzała. Jest to bardzo prosty sposób, który pomoże nam w zarobieniu i oszczędzeniu dużej ilości pienięd...

czytaj więcej

Dyrektywy Unii Europejskiej

Wybrane dyrektywy Unii Europejskiej odnoszące się do swobodnego przepływu towarów w ramach jednolitego rynku wewnętrznego. Utworzenie jednolitego rynku europejskiego nastąpiło po wcześniejszym wejściu...

czytaj więcej

Dobra substytucyjne i komplementarne

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z potężnym natłokiem, wręcz wysypem różnego rodzaju towarów, które przytłaczają zewsząd konsumentów. Niekiedy mamy wręcz dosyć tego, jak mocno reklamuje się ni...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy