Cool Web

Dobra produkcyjne

Inne strony warte obejrzenia: foliowe worki

Dobra produkcyjneDobra produkcyjne pośrednio zaspokajają potrzeby człowieka, gdyż służą do wytwarzania nowych dóbr gospodarczych. Są to na przykład maszyny i urządzenia produkcyjne (tokarki, piece stalownicze, krosna, suwnice), surowce i materiały (ruda żelaza, przędza bawełniana) lub narzędzia. Nieraz używa się też określeń: dobra bezpośrednie i dobra pośrednie. Należy zwrócić uwagę, że różnica między dobrami konsumpcyjnymi, a dobrami produkcyjnymi nie jest różnicą rzeczową, gdyż ten sam przedmiot może być raz zaliczony do dóbr konsumpcyjnych, a drugi raz do dóbr produkcyjnych, zależnie od jego zastosowania. Na przykład lakier użyty do malowania we własnym zakresie lamperii w czasie odnawiania mieszkania zalicza się do dóbr konsumpcyjnych, a taki sam lakier stosowany w fabryce lodówek do ich malowania jest dobrem produkcyjnym, gdyż jest materiałem używanym przez zakład produkcyjny, tj. fabrykę lodówek. Biorąc pod uwagę to, czy dobra przynoszą korzyść pojedynczym osobom czy dużym grupom ludności, można wyróżnić dobra prywatne oraz publiczne. W całym społeczeństwie odbywa się stale proces gospodarczy. Na proces ten składają się trzy główne elementy: produkcja, obrót towarowy, konsumpcja. Produkcja to działalność zmierzająca do wytwarzania w sposób zorganizowany, systematyczny i ciągły dóbr zaspokajających potrzeby ludzkie. Otrzymane w ten sposób dobra nazywane są często produktami. W zależności od tego, w jakiej dziedzinie gospodarki narodowej są produkowane dobra, można wyodrębnić produkcję przemysłową, budowlaną, rolną i produkcję leśnictwa. Produkcja przemysłowa polega na pozyskaniu bogactw naturalnych, takich jak węgiel, siarka, czy rudy żelaza, oraz ich przetwarzaniu na produkty potrzebne człowiekowi. W przemyśle wytwarza się bardzo różne produkty, gdyż do produkcji przemysłowej, oprócz wspomnianych już produktów- można zaliczyć maszyny i urządzenia, środki transportu (samochody, wagony), odbiorniki radiowe i telewizyjne, lodówki, odzież, środki ochrony roślin, papier, książki. Produkcja budowlana polega głównie na wznoszeniu budynków i budowli oraz ich rozbudowie i przebudowie. Efektem tej produkcji są na przykład budynki mieszkalne.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:tRLHeDUjEZk2, 2014-09-12 01:45
Holy cosicne data batman. Lol! http://ntxfqesqj.com [url=http://xhycmikva.com]xhycmikva[/url] [link=http://ittuunycnx.com]ittuunycnx[/link]


jZ9KjZAnPj, 2014-09-11 23:51
It was dark when I woke. This is a ray of <a href=\"http://vbsodjcdexb.com\">suniesnh.</a>


kYdmDCsT, 2014-09-11 11:53
That\'s really <a href=\"http://aytscmx.com\">shdwer!</a> Good to see the logic set out so well.


bx0JZ5CF0f, 2014-09-09 18:12
Now that\'s sutbel! Great to hear from you.


1   

Warto również przeczytać

Ranking ekonomicznych pojazdów

O ekonomii samochodu decyduje przede wszystkim ilość zużywanego podczas pracy silnika paliwa oraz wartość emisji niebezpiecznych dla środowiska spalin. W trosce o ekonomiczny aspekt wykorzystania za...

czytaj więcej

Credit

Kredyt jest przydatny dla nas wtedy, gdy potrzebujemy szybko pieniędzy na dany wydatek. Dobrze jest go wziąć w banku z najniższym oprocentowaniem, który pozwoli nam na bardzo mały dług podczas spłacan...

czytaj więcej

Dlaczego ekonomia jest tak ważna

Gdyby nie ekonomia, to ludzie nie wiedzieliby, jak powinni zarządzać zasobami w sposób racjonalny, dzięki któremu będą one dostępne jeszcze przez długi czas. Jest to naprawdę ważne, a tak wiele osób o...

czytaj więcej

Na stanowisko pracy

Stanowiska pracy i kryteria rozpatrywania kandydatów na poszczególne stanowiska. Przyjmując do pracy nowego członka przedsiębiorstwa, czyli nowego pracownika zarządca czy to menadżer czy prezes, kieru...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy