Cool Web

Dobra i usługi gospodarcze w ekonomii

Inne strony warte obejrzenia: nakrętka zrywalna nierdzewna

Dobra i usługi gospodarcze w ekonomiiDobra wolne wystepuja w nieograniczonej ilosci, na przykład powietrze, nieodplatne, bez uzycia pracy ludzkiej. Dobra gospodarcze są wytworem pracy ludzkiej, są odpłatne drogą pośrednią taką jak podatki . Produkcje słurzą wytwarzaniu dóbr i usług, za pomocą siły ludzkiej, pośrednio zaspokajając potrzeby człowieka. Dobra konsumpcyjne służą do zaspokajania potrzeb, dostęp gwarantuje możliwość przemieszczania,przechowywania, wymiany, jednorazowe lub wielokrotnego użytku,na przykład żywność, odzież, czy obuwie. Inny podział dóbr: dobra jednorazowe, dobra powtarzalne, dobra terażniejsze,dobra przyszłe,dobra jednostkowe,dobra zbiorowe, na przukład przedszkola, szkoła,dobra realne i dobra mineralne. Usługa jest to działalność zaspokajajaca potrzeby ludzkie,lecz nie wytwarzajace nowych dóbr gospodarczych. Cechy charakterystyczne usług to że nie są przedmiotami materialnymi, sa ilosciowo ograniczone w stosunku do potrzeb,nie sa przenosne,nie dają się gromadzić,dzielić,przechowywac,są konsumowane w chwili ich powstawania, na przykład usługi fryzjerskie, kosmetyczne. Problem rzadkości wynika z tego faktu,że potrzeby są nieograniczone, a czynniki wytwórcze są ograniczone. Ilość dóbr, którą chcą zakupić nabywcy w danym czasie,jest znacznie mniejsza niż ilość dóbr oferowanych w tym samym czasie na rynku. Rzadkość to niemożność zaspokojenia wszystkich potrzeb człowieka,przy pomocy ograniczonych zasobów które są mu dostępne. Pojawia się wtedy konieczność dokonywania wyborów co do najlepszych zasobów pojedynczego nabywcy lub społeczności lokalnej. Dokonując wyboru tracimy wybór innego dobra,czyli ponosimy koszty alternatywne, koszty alternatywne sa najkorzystniejszą możliwością, z której rezygnujemy dokonując odpowiedniego wyboru. Proces gospodarowania polega na wytwarzaniu dóbr gospodarczych i ich rozdziale. Konsumpcja stanowi cel finalny w procesie gospodarowania,zastępczo nazywana spożywaniem,daje możliwości zaspokajania potrzeb. Produkcja to działalność ludzka,której celem jest wytwarzanie dóbr materialnych, przynoszących zysk produkcyjny i zaspokajanie potrzeby społecznej. Czynniki produkcji to środki pracy,za ich pomoca wytwarzane są określone dobra, zaspokajające potrzeby ludzkie.zaliczamy do nich maszyny.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:5yj3HG0884, 2016-05-12 16:20
All of these articles have saved me a lot of heedcahas.


1   

Warto również przeczytać

Reklamacja i pisma reklamacyjne

Czasami dokonujemy zakupu i na początku, jeszcze w sklepie wydaje nam się, że wszystko jest z danym towarem w porządku, nabywamy go więc, jednak gdy przyjdziemy do domu i obejrzymy dokładnie nasz nowy...

czytaj więcej

Cena i jej funkcje

Ceną nazywamy wszystko to, z czego określona osoba (bądź inny podmiot) musi zrezygnować w zamian za jednostkę zakupionego, otrzymanego lub skonsumowanego dobra lub usługi. Ceny są na ogół podstawowym ...

czytaj więcej

Spółki

Spółka to związek dwóch lub więcej osób o charakterze umownym, które działają wykorzystując kapitał. Ich celem jest prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej. Podstawowe cechy spółek: zawarcie ...

czytaj więcej

Podstawowe czynniki bezrobocia

Załamanie się eksportu polskich surowców i towarów do krajów blogu wschodniego i otwarcie polskiego rynku na import z zachodu. Urynkowienie gospodarki oraz niska konkurencyjnosc polskich produktów,któ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy