Cool Web

Dobra

Inne strony warte obejrzenia: meble na wymiar tczew

DobraPodstawowym określeniem używanym w ekonomii jest pojęcie dobra. I nie chodzi tutaj o można by powiedzieć biblijne rozróżnianie dobra od zła. Jest to zupełnie inne dobro. Dobro w ekonomii ma charakter materialny. Są to zasoby, produkty, czy usługi na które istnieje zapotrzebowanie w społeczeństwie. Dobra są wartością podstawową , którą zajmuje się ekonomia. Ekonomia bowiem zajmuje się produkcją , dystrybucją , oraz konsumpcją tych dóbr. Pod tym pojęciem może się kryć jakikolwiek zasób naturalny naszej planety. Na przykład węgiel, ropa, woda, czy kamienie szlachetne. Dobra to również produkty które zostały stworzone przez człowieka. Może to być samochód, krzesło, biurko, telefon komórkowy, czy jakakolwiek inna rzecz, która istnieje w sprzedaży. I istnieje na nią zapotrzebowanie. Dobra to wreszcie usługi różnorodnego gatunku. Może to być jakakolwiek praca. Dobra są powszechnie produkowane, dystrybuowane, oraz konsumowane. A w obowiązkach ekonomi jest badanie tych procesów, oraz szukanie dla dóbr innych bardziej korzystnych zastosowań. Zwiększyłoby to wartość życia w społecze4ństwie, ponieważ potrzeby człowieka byłyby bardziej zaspokojone. A ekonomia właśnie zajmuje się zaspakajaniem potrzeb społeczeństwa. Ekonomia może zajmować się różnymi dziedzinami. Może to być ekonomia, która zajmuje się gospodarką światową i jej problemy wychodzą znacznie dalej poza granice jakiegokolwiek kraju. Może to być ekonomia globalna. Ale może to być ekonomia zajmująca się problemami drobnych lokalnych przedsiębiorstw. Taka właśnie ekonomia nazywa się mikroekonomią. Mikro oznacza coś małego. Może to być jakaś mała firma produkująca jakieś określone dobro. Mikroekonomia zajmuje się badaniami rynku w taki sposób, by zapewnić tej firmie jak najlepsze funkcjonowanie. Mikroekonomia sprawia, że firma lepiej zna potrzeby społeczeństwa, oraz wie w jaki sposób najlepiej je zaspakajać. Gdy mamy zatrudnionego dobrego ekonomistę możemy liczyć na to że nasza firma będzie się szybko i efektywnie rozwijać, a nasze przedsiębiorstwo będzie zwiększało swoje rozmiary i znaczenie. Dzięki ekonomi przedsiębiorstwo może sobie radzić ze wszystkimi problemami jakie narzuca rynek. Przedsiębiorca jest lepiej zorientowany jak powinna wyglądać produkcja, w jakie tereny najlepiej udostępniać produkt i jakiej może spodziewać się zapotrzebowania. Podstawą ekonomi mikro jest idealne zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Korporacja międzynarodowa

Korporacje międzynarodowe to przedsiębiorstwa, które posiadają globalną skalę występowania oraz działanie. Bardzo często ich potencjał finansowy jest wielomilionowy, a własność jest anonimowa oraz roz...

czytaj więcej

Deficyt ekonomiczny

Deficyt ekonomiczny jest używany przez Ministerstwo finansów w celu pokazania deficytu gospodarczego w kraju. Jest to sposób na pokazanie jak bardzo kraj jest zadłużony i jaki deficyt istnieje w obecn...

czytaj więcej

Ochrona konsumenta

Podpisując Traktaty Rzymskie, żaden z sygnatariuszy nie mógł przewidzieć faktu, że integracja pójdzie aż tak daleko, że będą potrzebne regulacje prawne dotyczące kwestii ochrony konsumenta i zdrowia p...

czytaj więcej

Sprzedajmy to, co nam niepotrzebne

Jeżeli posiadamy u siebie w domu, wiele niepotrzebnych rzeczy to, nie warto nam ich trzymać, są one dla nas tylko niepotrzebnym przedmiotami, które zagracają nasz dom. Możemy zrobić z nich użytek i sp...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy