Cool Web

Czym jest prywatyzacja

Inne strony warte obejrzenia: kontroler ładowania mppt

Czym jest prywatyzacjaPrywatyzacja jest jednym z tych pojęć, które w najwyższym stopniu elektryzują polityków, ekonomistów i opinię publiczną. Kwestia przejęcia państwowych spółek przez prywatnych przedsiębiorców, a konkretnie skala i tempo tego procesu zawsze są także jednym z najważniejszych problemów poruszanych podczas kampanii wyborczych. Każdy Polak ma na ten temat swoje własne zdanie i jest to zjawisko dość wyjątkowe w Europie, raczej niespotykane w krajach zachodnich. Wynika to między innymi z faktu, że przez długie dziesięciolecia w Polsce, a właściwie w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej gospodarka była centralnie planowana, a zdecydowana większość przedsiębiorstw „należała” do państwa. Transformacja ustrojowa przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wymusiła jednak zmianę struktury własności tychże podmiotów i już od niemal dwudziestu lat mamy w Polsce do czynienia z procesem prywatyzacji. Odbywa się ona na drodze uwłaszczenia lub sprzedaży, gdzie stroną sprzedającą jest Skarb Państwa, a przedmiotem sprzedaży/uwłaszczenia jest mienie państwowe. Warto dodać, że prywatyzacja dotyczy nie tylko firm, ale także budynków, ziemi i tym podobnych. W teorii ekonomii możemy wyróżnić dwa rodzaje prywatyzacji: bezpośrednią i kapitałową. Prywatyzacja bezpośrednia stosowana jest najczęściej w odniesieniu do małych i średnich firm, gdzie przekształcenia własnościowe inicjowane są nie przez władze na szczeblu państwowym, ale oddolnie – przez organy przedsiębiorstwa. Rzadko zdarza się, aby ten rodzaj prywatyzacji spotykał się ze sprzeciwem szeregowych pracowników i środowisk lokalnych, ponieważ dotyczy zazwyczaj przedsiębiorstw znajdujących się w złej sytuacji finansowej i wymagających natychmiastowych zmian. Kolejny rodzaj – prywatyzacja kapitałowa – jest procesem znacznie bardziej złożonym i wywołującym większe emocje. Pierwsze przekształcenie polega na stworzeniu z pierwotnego przedsiębiorstwa państwowego – spółki prawa handlowego, w której jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem (w zależności od rodzaju spółki) jest Skarb Państwa. Powstaje wtedy tak zwana jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Później część owych udziałów lub akcji jest sprzedawana lub przekazywana na drodze przetargu lub umowy z pracownikami. Ten rodzaj prywatyzacji dotyczy zazwyczaj dużych krajowych przedsiębiorstw działających w kluczowych sektorach gospodarki.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Bezinteresowna pomoc

Polacy stali się w ostatnim czasie bardzo dobroczynni. Nie tylko kwestie ekonomiczne ich rodziny są dla nich ważne, ale również i sytuacja materialna innych osób. Powszechnym dzisiaj zjawiskiem stało ...

czytaj więcej

Rachunek bankowy

Rachunkiem bankowym nazywa się dany zapis należności pomiędzy dwiema stronami. Najczęściej jedną z nich jest bank, a drugą jest jego klient. Potocznie nazywa się rachunek bankowy kontem bankowym. Umow...

czytaj więcej

Gospodarka Polski i innych krajów

Myśląc o gospodarce mamy w głowie bardzo poważnych ekonomistów, którzy obradują dniami i nocami co zrobić i jak to zrobić, żeby utrzymać kraj na poziomie, który pozwoli przetrwać społeczeństwu, zapewn...

czytaj więcej

Jak szybko zdobyć pieniądze

Zdobycie pieniędzy wcale nie jest takie proste i często możemy mieć wiele problemów ze zdobyciem ich. Najgorszym i najbardziej złych pomysłem jest hazard, mimo że początkowo wygrywamy to, możemy późni...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy