Cool Web

Cyngle

Inne strony warte obejrzenia: części zamienne do wózków widłowych

Cyngle'Cyngle' są wskaźnikami ujawniającymi, że dane zagrożenie już nastąpiło lub niedługo się wydarzy. Cyngle uruchamiają odpowiednie procedury, podobnie jak cyngiel broni uruchamia pocisk. Identyfikację cyngli ułatwia dyskusja z ludźmi, którzy są najbardziej odpowiedzialni za spowodowanie zagrożeń i z ludźmi którzy najbardziej je odczują. Należy przy tym określić osoby odpowiedzialne za monitorowanie ryzyk i śledzenie poziomu cyngli. Podział ryzyk ze względu na rodzaj przesłanek : ryzyko właściwe, czyli takie, które można prognozować w oparciu o prawo wielkich liczb, czyli dotyczące zjawisk niepewnych, ale mających znaną i opisaną historię i przez to podlegających opisowi probabilistycznemu – klęski żywiołowe, choroby, wahania kursów walut, awarie sprzętu, itp., ryzyko subiektywne - wynikające z niekompetencji człowieka dokonującego analizy i podejmującego decyzje, ryzyko obiektywne – wynikające z nieprzewidywalności przyszłych zdarzeń, np. odkrycia naukowe, nowe technologie, przewroty polityczne, itp.Zarządzanie związane jest nierozłącznie z podejmowaniem decyzji. Decyzje podejmuje się w różnych warunkach, zależnych między innymi od charakteru dostępnych przesłanek. Ze względu na rodzaj dostępnych informacji, przesłanki mogą mieć charakter: - deterministyczny - decyzje podejmowane są w warunkach pewności, gdy dysponujemy wszystkimi istotnymi informacjami, niedeterministyczny, decyzje podejmowane są w warunkach niepewności. Podejmowanie decyzji w warunkach niedeterministycznych jest szczególnie kłopotliwe i wymaga właściwego, odpowiedzialnego podejścia. Zarządzanie ryzykiem dotyczy właśnie niedeterministycznej części projektu (zwłaszcza decyzji o podłożu niedeterministycznym w węższym sensie), czyli takich niepewności związanych z realizacją projektów, które można oszacować.Ryzykiem określa się zjawisko niepewne, dotyczące przyszłości, którego zajście będzie miało negatywny skutek dla prowadzonej działalności. Spotyka się też ogólniejszą interpretację ryzyka, rozumianego jako wszelką niepewność, również taką która korzystnie zmieni przebieg i skutki projektu. W ten sposób akcentuje się każde odstępstwo od planu bazowego, polegające np. na wcześniejszym ukończeniu zadań lub wykorzystaniu mniejszej liczby zasobów (kosztów), niż to planowano. Tak rozumiane ryzyko ma uświadomić wszelkie możliwe różnice między tym co zostało zaplanowane, a tym co może się zdarzyć podczas realizacji projektu i w ten sposób ujawnia niedoskonałości planowania.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Zróżnicowanie cen

W zależności od swych dochodów i preferencji jedni nabywcy byliby gotowi zapłacić za dany towar więcej, inni zaś mniej- tymczasem wszyscy płacą tyle samo. Gdybyśmy od tych nabywców, którzy są gotowi z...

czytaj więcej

Otwarte fundusze inwestycyjne

Otwarty fundusz inwestycyjny nazywany funduszem FIO to jedna z najpopularniejszym metod, która jest wybierana w przypadku decyzji o gromadzeniu środków na funduszu. FIO jest funduszem, do którego głów...

czytaj więcej

Podstawowe akty prawne

Pierwotnym źródłem prawa (primary law) we Wspólnotach Europejskich są ich traktaty założycielskie (Traktat Paryski z 18 kwietnia 1957r. powołujący Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz tzw. Traktaty...

czytaj więcej

Unia monetarna

Kryzys w ESW potwierdził konieczności zreformowania integracji walutowej krajów WE i pozwoliły ocenić realizację pierwszego etapu unii ekonomicznej i monetarnej EMU w ramach WE, który rozpoczął się w ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy