Cool Web

Cena i jej funkcje

Inne strony warte obejrzenia: KomornikSlask

Cena i jej funkcjeCeną nazywamy wszystko to, z czego określona osoba (bądź inny podmiot) musi zrezygnować w zamian za jednostkę zakupionego, otrzymanego lub skonsumowanego dobra lub usługi. Ceny są na ogół podstawowym instrumentem mechanizmu rynkowego, który kształtuje równowagę rynkową. Podstawową funkcją cen jest funkcja informacyjna. Cena informuje nabywców o ile zmniejszą się ich środki pieniężne, jeżeli dokonają oni zakupu określonego dobra bądź usługi. Funkcję, która polega na kształtowaniu strumienia przychodów finansowych przedsiębiorstw, nazywamy funkcją przychodową. Ceny pełnią również funkcję motywacyjną (umożliwia kształtowanie określonych zachowań uczestników rynku) oraz funkcję bilansową cen (jeśli popyt jest większy niż podaż, to wzrost cen dóbr i usług spowoduje zrównoważenie rynku, natomiast w sytuacji odwrotnej do zrównoważenia rynku doprowadzi do spadku cen). Ustalając wysokość cen przedsiębiorstwo powinno uwzględnić oczekiwania nabywców, popyt na określony produkt, koszty ponoszone w związku z wytworzeniem produktu, cenę podobnych produktów konkurencyjnych, wymogi formalno prawne związane z tworzeniem cen oraz oryginalność produktu i jego niepowtarzalność. Ekonomia to nauka, która zajmuje się badaniem sposobów gospodarowania społeczeństw w warunkach nieograniczoności ludzkich potrzeb i ograniczoności czynników produkcji, które służą doi wytwarzaniu dóbr lub usług zaspokajających te potrzeby. Celem ekonomii jest poznanie rzeczywistości gospodarczej, opisanie jej i wyjaśnienie przyczyn i natury zjawisk oraz procesów zachodzących w gospodarce rynkowej, w których podmiotem jest człowiek. Ekonomię tradycyjnie dzieli się na makroekonomię mikroekonomię. Makroekonomia to ta cześć ekonomii zajmująca się badaniem ogólnego poziomu cen w gospodarce oraz przyczyn jego zmiany, badaniem ogólnego poziomu zatrudnienia i bezrobocia oraz przyczyn jego zmiany. Dodatkowo bada globalną podaż pieniądza w gospodarce oraz przyczyny jego zmiany oraz całkowity poziom wytwórczości w gospodarce oraz wpływ jej zmiany na ogólny poziom cen. Mikroekonomia to nauka zajmująca się badaniem procesów i zjawisk gospodarczych, które zachodzą w różnych obszarach gospodarki, obserwowanych i wyjaśnianych z punktu widzenia działania poszczególnych podmiotów gospodarczych: sprzedawców, producentów, nabywców oraz konsumentów.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:On4jTOnZ0, 2016-10-26 07:37
Surriispngly well-written and informative for a free online article. http://ybkpeuzwnx.com [url=http://kqdbixdr.com]kqdbixdr[/url] [link=http://nkpczqly.com]nkpczqly[/link]


GgQlQ3N3, 2016-10-21 19:40
I'll try to put this to good use <a href="http://suwqwwflkgp.com">imlmtiadeey.</a>


vJxkMsv6su, 2016-10-20 16:37
Ecemnoios are in dire straits, but I can count on this!


1   

Warto również przeczytać

Legalna praca

Legalna praca jest najczęściej wybieraną pracą, które nie tylko jest prawnie ważna, ale również uwzględnia wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby uwzględnić, że dana praca jest legalną. Praca legal...

czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości

Podobnie jak w przypadku innych organów, Traktaty Wspólnoty przewidywały początkowo także odrębne organy sądowe. Na podstawie umowy z 1957r. Trybunał Sprawiedliwości uzyskał status wspólnej instytucji...

czytaj więcej

Sprzęt AGD

Wiele osób postanawia dzisiaj zakupić sprzęt ADG oraz inne wyposażenie domu poprzez sieć internetową. Jest to doskonałe rozwiązanie zwłaszcza wtedy, kiedy to oczywiście nie mamy zbyt wiele czasu na ch...

czytaj więcej

Wykształcenie w pracy

W pracy ważne jest wykształcenie, które będzie odpowiednie dla naszego stanowiska pracy, jeżeli więc chcemy w jakikolwiek sposób rozwinąć nasze umiejętności zawodowe to, często będzie potrzebne to, że...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy