Cool Web

Bezpośrednia droga prywatyzacji

Inne strony warte obejrzenia:

Bezpośrednia droga prywatyzacjiDroga bezpośrednia oznacza prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego przez jego likwidację i rozdysponowanie składników mienia likwidowanego przedsiębiorstwa. Likwidacja przedsiębiorstwa może nastąpić w dwojaki sposób. Pierwszy polega na likwidacji na podstawie przepisów ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, która następuje głównie ze względów ekonomicznych, kiedy nie osiąga zysku lecz przynosi straty, lub ze względu na zagrożenie dla środowiska lub dla pracowników. Decyzje o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego z przeznaczeniem do prywatyzacji podejmuje organ założycielski za zgodą Agencji Prywatyzacji działającej z upoważnienia Ministra Skarbu Państwa. Może być ona podjęta z własnej inicjatywy organu założycielskiego bądź na wniosek rady pracowniczej likwidowanego przedsiębiorstwa. Organ założycielski przeprowadza likwidację przedsiębiorstwa państwowego w tym celu, aby całe przedsiębiorstwo lub zorganizowane i wyodrębnione części jego mienia: sprzedać, wnieść do nowej spółki, oddać do odpłatnego korzystania na czas oznaczony. Po upływie czasu, na który została zawarta umowa, korzystający maja możliwość zakupić mienie. Rozwój rynku, narastanie konkurencji, wzrost kosztów wprowadzania postępu technicznego i inne czynniki sprawiają, że nie zawsze ustalone cele gospodarcze mogą być osiągnięte przez pojedyncze przedsiębiorstwo i dlatego, w celu przezwyciężenia tych trudności tworzy się różne związki organizacyjne przedsiębiorstw. Związki przedsiębiorstw można klasyfikować według różnych kryteriów, często zazębiających się ze sobą. Biorąc pod uwagę wpływ jaki zrzeszanie się przedsiębiorstw wywiera na samodzielność gospodarczą i odrębność prawną łączonych przedsiębiorstw możemy wyróżnić związki powstające na zasadzie kooperacji i koncentracji. Kooperacja w tym znaczeniu następuje wówczas, gdy istnieje dobrowolna współpraca przedsiębiorstw opierająca się na zawartej przez nie umowie. Współpracujące przedsiębiorstwa nie tracą swej odrębności prawnej, zachowują również samodzielność gospodarczą. Koncentracja przedsiębiorstw jest wtedy, gdy partnerzy związku przedsiębiorstw tracą swą samodzielność gospodarczą na rzecz centralnego kierownictwa, któremu są podporządkowani. Często rezygnują przy tym ze swej odrębności prawnej.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:dXTtZc9KD2g, 2016-10-26 07:36
It's about time soomene wrote about this. http://jdyrqhhne.com [url=http://cncgydqvz.com]cncgydqvz[/url] [link=http://uyiwygvv.com]uyiwygvv[/link]


NsYCCEPC8, 2016-10-22 02:06
That's a genuinely imssrepive answer. http://dbavtrockz.com [url=http://hrablrbi.com]hrablrbi[/url] [link=http://uaflmz.com]uaflmz[/link]


MmvRnvAMar, 2016-10-21 19:40
I told my kids we'd play after I found what I <a href="http://anxnmxt.com">needde.</a> Damnit.


RgDDq6n0, 2016-10-20 16:00
You've got it in one. Cond'ult have put it better.


1   

Warto również przeczytać

Mikroekonomia

Mikroekonomia jest niezmiernie ważną dziedziną ekonomii dla pojedynczego konsumenta. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie ona zajmuje się badaniem procesów gospodarczych na poziomie konkretnych jednostek,...

czytaj więcej

Inwestycja w lofty

W wielu miastach brakuje ziemi na nowe inwestycje. W ten sposób miasto traci bo wiadomo, że chętnych deweloperów na budowę mieszkań i apartamentów jest mnóstwo tylko nie zawsze jest ziemia pod te inwe...

czytaj więcej

Praca sezonowa

Praca sezonowa dla naszych dzieci jest bardzo dobrym rozwiązaniem, aby zapobiec dla nas wydatków i tym samym nauczyć nasze dzieci tego, jak czasem trzeba ciężko się napracować, aby mieć chociaż trochę...

czytaj więcej

Inflacja, a ekonomia.

Inflacją zajmuje się dziedzina ekonomii znana jako makroekonomia. Tak więc można mówić o inflacji jako części ekonomii. Inflacją nazwiemy wzrost ogólnego poziomu cen, a co za tym idzie spadek wartości...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy