Cool Web

Banki w systemie kredytowym

Inne strony warte obejrzenia: Praca Bydgoszcz biuro rachunkowe tychy www.hanausek.eu/pl/legalizacja-pobytu/

Banki w systemie kredytowymFormy organizacyjne i struktura bankowości nie są identyczne we wszystkich krajach. W każdym z nich jednak wystepują trzy rodzaje instytucji bankowych: bank centralny,banki handlowe oraz instytucje pośrednictwa finansowego, takie jak na przykład kasy oszczędnościowe. Naczelna rola w systemie bankowym przypada bankowi centralnemu. Jest on najczęściej bankiem państwowym i w swej działalności realizuje politykę gospodarczą państwa jako całości.pełni on cztery funkcje,pierwszą jest emisja pieniądza gotówkowego,czyli papierowych biletów bankowych oraz bilonu. Prawdą jest, iż im wyżej rozwinięta gospodarka danego kraju,tym mniejsze jest znaczenie pieniądza gotówkowego w ogólnej masie pieniądza znajdującego się w obiegu. Szczególna rola banku centralnego nie wynika jednak z bezpośrednio z ilości emitowanej gotówki. Rzecz w tym,że ilość ta pośrednio rzutuje na rozmiary kierowanego przez inne banki pieniądza bezgotówkowego, bank centralny wyznacza i kontroluje rozmiary całego obrotu pieniężnego. Z tym właśnie związana jest druga funkcja banku centralnego: wpływ na działalność oraz nadzorowanie działalności wszystkich banków w kraju. Spełnienie tych badań jest możliwe dlatego, że bank centralny pełni funkcję banku banków.funkcja ta polega na wypełnianiu dwóch rodzajów czynności. Pierwszą jest refinansowanie w określonych granicach kredytów udzielanych przez inne banki,drugą- prowadzenie dla tych banków rachunków, na których utrzymują one swoje rezerwy gotówkowe, te dwa rodzaje czynności,są ze sobą związane,banki bowiem chcąc zwiększyć rozmiary udzielanych kredytów,musza dysponować wyższymi rezerwami gotówkowymi,to natomiast jest możliwe- przy określonej wysokości wkładów – przez refinansowanie wcześniej udzielonych kredytów. Warto jeszcze zaznaczyć,że bank centralny najczęściej nie udziela kredytów bezpośrednim kredytobiorcom,czyli przedsiębiorstwom,czy osobom fizycznym. Trzecia funkcja banku centralnego polega na prowadzeniu wszystkich rachunków rzadowych oraz przeprowadzeniu zleconych przez rzad operacji finansowych w kraju i za granicą. Tak więc bank ten prowadzi rachunki skarbu państwa,gromadzi dochody budżetowe i realizuje wydatki. Administruje długiem publicznym sprzedając i skupując państwowe papiery wartościowe np. weksle.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Instytucje rynkowe i pozarynkowe

Otoczenie przedsiębiorstwa to warunki zewnętrzne, w których działa przedsiębiorstwo. Otoczenie dzieli się na dwie sfery- otoczenie bezpośrednie, operacyjne i otoczenie pośrednie, makro otoczenie. Bezp...

czytaj więcej

Przedłużenie zasilku dla bezrobotnych

Stopa bezrobocia jest inna praktycznie w każdym województwie. Bezrobotni pobierają właściwy im zasiłek, a jego wysokość zależy od przepracowanych lat, od ich ilości. Natomiast długość czsu wypłacania ...

czytaj więcej

Zarządzanie domowymi wydatkami

Opierając się na analizie przeprowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny każda rodzina może przeanalizować swoje średnie wydatki by bardziej ekonomicznie zarządzać dochodami jakie uzyskuje. Od prawid...

czytaj więcej

Inwestycja w lofty

W wielu miastach brakuje ziemi na nowe inwestycje. W ten sposób miasto traci bo wiadomo, że chętnych deweloperów na budowę mieszkań i apartamentów jest mnóstwo tylko nie zawsze jest ziemia pod te inwe...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy