Cool Web

Banki

Inne strony warte obejrzenia: Hologramy kolekcjonerskie ELS do legitymacji studenckiej

BankiWedług definicji zawartej w prawie bankowym bank jest osobą prawną, która została utworzona zgodnie z przepisami ustaw, by wykonywać czynności bankowe obciążające ryzykiem środki pieniężne powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Banki pełnią niezwykle istotną i ważną funkcję w gospodarce narodowej każdego kraju. Banki biorą bowiem udział w społecznym podziale pracy, zajmują się kreowaniem pieniądza, podejmują decyzje dotyczące sposobu wykorzystywania zasobów. Dodatkowo banki przeprowadzają transformację środków. Spośród wszystkich banków najważniejszą rolę spełnia bank centralny. Emituje on pieniądz gotówkowy, czyli banknoty, dzięki czemu jest bankiem emisyjnym. Bank centralny jest także bankiem banków, ponieważ zajmuję się nadzorem działalności wszystkich banków w całym kraju (zaopatruje je w pieniądz gotówkowy oraz centralizuje ich płynne rezerwy). Spełnia on także funkcję banku państwa, ponieważ realizuje jego politykę pieniężną. W krajach o gospodarce rynkowej można wyróżnić banki emisyjne (centralne), banki komercyjne (zastępczo kredytowe, depozytowe), banki rozwojowe (hipoteczne), banki socjalne oraz banki spółdzielcze. Bezrobocie jest zjawiskiem, które występuje wtedy, gdy podaż pracy jest większa niż popyt na pracę przy określonym poziomie płacy realnej. Bezrobocie dzielimy na bezrobocie dobrowolne (w przypadku tego bezrobocia pracownik nie podejmuje żadnej pracy z własnego wyboru, bowiem ogół jego zadowolenia z posiadanego przez niego czasu wolnego jest większy, niż korzyści jakie daje mu określona płaca realna), bezrobocie przymusowe ( to takie, które występuje wówczas, gdy liczba osób, które poszukuje pracę oraz jest gotowa i zdolna, żeby ją podjąć za określone wynagrodzenie jest większa, niż liczba wolnych miejsc pracy). Wyróżnia się też podział bezrobocia ze względu na przyczyny, które doprowadzają do jego powstawania: bezrobocie frykcyjne (zastępczo nazywane przejściowym - tworzą je osoby pozbawione pracy tylko w krótkim okresie czasu), bezrobocie strukturalne (jest rezultatem przekształceń w strukturze gospodarki), koniunkturalne (powstaje, gdy popyt globalny maleje a ceny i płace nie przystosowują się wystarczająco szybko) oraz bezrobocie ukryte (dotyczy głównie osób, które posiadają pracę, mimo iż nie występuje zapotrzebowanie na nią).

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Grecki kryzys

W prasie, radiu i telewizji bardzo głośno jest ostatnio o greckich problemach finansowych i ekonomicznych. Grecja popadła w bardzo duże długi względem innych państw Unii Europejskiej, as jej dziura i ...

czytaj więcej

Kredyty

Ekonomia niestety bardzo źle znosi wszelakie kredyty i ich wszystkie odmiany znane rynkowi. Pech chce, że w dzisiejszych czasach gdy ludzie zapomnieli już dawno jak się oszczędza nie można po prostu s...

czytaj więcej

Segmentacja nabywców

Istota nowoczesnego marketingu sprowadza się do segmentacji określonego rynku produktowego na jednorodne grupy nabywców,obierania za cel jednego lub kilku segmentów,oraz przygotowywania dla nich ściśl...

czytaj więcej

Wspólna Polityka Monetarna

Polityka monetarna polega na wpływaniu na gospodarki kraju za pomocą impulsów pieniężnych albo poprzez wpuszczenie do niej pieniędzy albo odwrotnie – czynienie go drogim poprzez wypompowywanie g...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy