Cool Web

Akcje na Giełdzie

Inne strony warte obejrzenia:

Akcje na GiełdzieAkcja jest dokumentem stwierdzającym udział kapitałowy w przedsiębiorstwie tworzącym spółkę akcyjną,jest dowodem członkostwa tej spółki. Akcje wydawane są ich właścicielom,akcjonariuszom,albo w zamian za wnoszone przez nich wkłady pieniężne,albo aporty,czyli wkłady rzeczowe,jak na przykład wyposażenie hal fabrycznych. Spółki eminują akcje, w celu zgromadzenia lub powiększenia już istniejącego kapitału. Dla emitenta akcje SA wygodnym narzędziem gromadzenia dużych kapitałów.złożonych w części z wielkiej ilości,nawet drobnych oszczędności kilku właścicieli. Pieniądze ulokowane w zakup akcji umożliwiają poszczególnym przedsiębiorcom rozwój do rozmiarów niemożliwych do osiągnięcia bez tej formy gromadzenia kapitału. Zaciąganie kredytów bankowych na tak duże sumy byłoby często niemożliwe. Jednocześnie korzystanie z kredytów,czy też bankowych,czy w formie emisji obligacji,pociąga za sobą zobowiązanie do ich spłaty,łącznie z oprocentowaniem. Ta niedogodność nie dotyczy kapitału zgromadzonego w postaci emisji akcji. Ich emitent nie zobowiązuje się do zwrotu wyłożonych przez akcjonariuszy środków w czasie trwania spółki,a po jej ewentualnej likwidacji,środki te może odzyskać dopiero po zaspokojeniu wszelkich innych zobowiązań spółki. Emitent akcji nie daje tez gwarancji ze będzie wyołacał oprocentowanie- składa tylko obietnicę takiej wypłaty wtedy,kiedy spółka będzie przynosić na tyle wysoki zysk, że będzie można wydzielić odpowiednią jego część do podziału pomiędzy akcjonariuszami. Tak więc przedsiębiorstwo zbierając kapitały przez emisję akcji, nie ponosi w związku z tym żadnego ryzyka. Dla akcjonariusza,nabywcy, akcje są również korzystną formą lokaty oszczędności. Prawdą jest,że poziom ryzyka utraty wartości wyłożonej na zakup akcji jest duży- można nie uzyskać ani oprocentowania,ani też zwrotu środków na jej zakup. Dotyczy to jednak tylko takich sytuacji,kiedy przedsiębiorstwo ,którego akcje nabyto żle pracuje,nie przynosi dochodów,zysków,lub co więcej jest poważnie zadłużone. We wszystkich innych,a więc w większości sytuacji,w okresie zwiększonej koniunktury gospodarczej,akcje zapewniaja wysoki dochód dla ich posiadaczy. Dochód ten nazywany dywidendą jest wtedy wyższy od oprocentowania gwarantowanego na rachunkach bankowych oraz od odsetek z obligacji.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Co po studiach ekonomicznych?

Studia ekonomiczne są tak różnorodne, że po ukończeniu ich, pracę będzie można znaleźć niemalże w każdej dziedzinie. Studia tego typu to nie tylko ekonomia, ale także finanse, bakowość, zarządzanie, t...

czytaj więcej

Stosunki pieniężno kredytowe

Bilans płatniczy. Nawiązywanie i rozwój stosunków międzynarodowych powodują powstawanie różnych wzajemnych zależności i zobowiązań pieniężnych między państwami, przedsiębiorstwami róznych krajów oraz ...

czytaj więcej

Technika prowadzenia i kierowania firmą

W dobie kapitalizmu, to właśnie własne przedsiębiorstwa cieszą się największym uznaniem, jeśli chodzi o zarabianie na Zycie. Nieopłacalna już stała się idea pracy dla ogółu, czyli na państwowych posad...

czytaj więcej

Dodatkowa praca

Niestety wraz z kolejnymi podatkami i wydatkami na naszym koncie jest coraz mniej pieniędzy, co w wielu wypadkach sprawia, że tracimy naprawdę dużo i nie możemy przeżyć zbyt długiego okresu czasu z de...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy